Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy


CZASOWNIKI NIEREGULARNEZobacz także test online czasowników nieregularnych z tabelką i automatyczną korektą

Nagranie mp3 czasowników nieregularnych (nadesłane przez ENSET)
Tabela czasowników do nagrania

arise -  arose - arisen - powstawać, pojawiać się

awake - awoke - awoken - budzić się

be - was - been - być

bear - bore - borne - nosić, rodzić

beat - beat - beaten - bić

become - became - become - zostawać

befall - befell - befallen - przytrafić się, spotykać

begin - began - begun - zaczynać, zacząć

behold - beheld - beheld - ujrzeć

bend - bent - bent - pochylić się

beset - beset - beset - dręczyć, prześladować

bet - bet - bet - zakladać się

bind - bound - bound - przywiązywać

bite - bit - bitten - gryść

bleed - bled - bled - krwawić

blow - blew - blown - dmuchać

break - broke - broken - tłuc, połamać

breed - bred - bred - hodować

bring - brought - brought - przynosić

build - built - built - budować

burn - burnt - burnt - palić, spalać się

burst - burst - burst - rozrywać

buy - bought - bought - kupować

can - could - been able - móc

cast - cast - cast - rzucać

catch - caught - caught - łapać

choose - chose - chosen - wybierać

come - came - come - przychodzić

cost - cost - cost - kosztować

creep - crept - crept - skradać się

cut - cut - cut - kroić

dig - dug - dug - kopać

do - did - done - robić

draw - drew - drawn - rysować

dream - dreamt - dreamt - snić

drink - drank - drunk - pić

drive - drove - driven - jechać

dwell - dwelt - dwelt - mieszkać

eat - ate - eaten - jeść

fall - fell - fallen - upaść

feed - fed - fed - karmić

feel - felt - felt - czuć

flee - fled - fled - uciekać

fling - flung - flung - rzucać

fly - flew - flown - lecieć

forbid - forbade - forbidden - zakazywać

forecast - forecast - forecast - przewidywać

forget - forgot - forgotten - zapominać

forgive - forgave - forgiven - wybaczać

forsake - forsook - forsaken - porzucać

freeze - froze - frozen - mrozić

get - got - got - dostać

give - gave - given - dawać

go - went - gone - iść

grind - ground - ground - kruszyć

hang - hung - hung - wisieć

hang - hanged - hanged - zawieszać

have - had - had - mieć

hear - heard - heard - slyszeć

hide - hid - hidden - skrywać

hit - hit - hit - uderzać

hold - held - held - trzymać

hurt - hurt - hurt - skrzywdzić, zranić, sprawiać

keep - kept - kept - trzymać, zachowywać

kneel - knelt - knelt - klękać

know - knew - known - wiedzieć, znać

lay - laid - laid - kłaść, położyć

lead - led - led - prowadzić

lean - leant - leant - skłonić się, opierać, przechylić

leave - left - left - wychodzić

lend - lent - lent - pożyczać (komuć)

let - let - let - pozwalać

lie - lay - lain - kłamać, leżeć

light - lit/ lighted - lit/ lighted - zapalać

lose - lost - lost - gubić

make - made - made - robić

may - might - móc

mean - meant - meant - oznaczać, mieć na myśli

meet - met - met - spotkać się

mistake - mistook - mistaken - pomylić

mow - mowed - mown - kosić

must - had to - had to - musieć

pay - paid - paid - płacić

put - put - put - klaść, wsadzić

quit - quit - quit - zrezygnowac

read - read - read - czytać

rid - rid - rid - uwalniać, oczyścić

ride - rode - ridden - jeździć konno

ring - rang - rung - dzwonić

rise - rose - risen - rosnać

run - ran - run - biec

saw - sawed - sawn - piłować, rżnąć

say - said - said - mówić

see - saw - seen - widzieć

seek - sought - sought - szukać, aportować

sell - sold - sold - sprzedawać

send - sent - sent - wysylać

set - set - set - przygotowywać, ustawić

sew - sewed - sewn - szyć

shake - shook - shaken - trząść, wstrząsnąć

shear - sheared - shorn - strzyc

shed - shed - shed - rozsiewać, lać, rozlać

shine - shone - shone - świecić, zabłysnąć

shoot - shot - shot - wystrzelić, strzelać

show - showed - shown - pokazywać

shrink - shrank - shrunk - kurczyć się

shut - shut - shut - zamykać

sing - sang - sung - spiewać

sit - sat - sat - siadać

sleep - slept - slept - spać

slide - slid - slid - pośliznąć się

sling - slung - slung - zawieszać, podwieszać

slit - slit - slit - rozciąć, poderżnąć

smell - smelt - smelt - pachnieć

sow - sowed/ sown - sowed/sown - siać, zasiać

speak - spoke - spoken - mówić

speed - sped - sped - pędzic, jeździć (z dużą prędkością)

spell - spelt/td> - spelt/td> - przeliterować

spend - spent - spent - wydawać (pieniądze), spędzać czas

spill - spilt - spilt - rozlewać

spin - spun - spun - snuć, wirować, obracać

spit - spat - spat - pluć, napluć

spoil - spoilt - spoilt - uszkadzać, psuć, zepsuć

spread - spread - spread - rozkladać, rozsmarować, rozszerzyć

spring - sprang - sprung - sprężynować

stand - stood - stood - stać

steal - stole - stolen - kraść

stick - stuck - stuck - przyklejac(się)

sting - stung - stung - kłuć

stink - stank - stunk - śmierdzieć

stride - strode - stridden - kroczyć

strike - struck - struck - strajkować, walić, uderzać

strive - strove - striven - dążyc do czegoć, usiłować, krzątać

swear - swore - sworn - klnąć

sweep - swept - swept - zamiatać

swell - swelled - swollen - spuchnąć, obrzęknąć

swim - swam - swum - pływać

swing - swung - swung - huśtać się, machać czymś

take - took - taken brać

teach - taught - taught - uczyć (kogoś)

tear - tore - torn - drzeć

tell - told - told - mówić, powiedzieć

think - thought - thought - myśleć

throw - threw - thrown - rzucać

thrust - thrust - thrust - pchać, atakować, napierać

tread - trod - trodden - stąpać, chodzić po czymś

wake - woke - woken - budzić się

wear - wore - worn - mieć na sobie, ubierać

weave - wove - woven - przmykac

weave - wove - woven - tkać, wplatać

weep - wept - wept - płakać

win - won - won - wygrać

wind - wound - wound - owijać, nawijać

wring - wrung - wrung - wyciskać, ściskać czyjeś ręce

write - wrote - written - pisać