Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Przykład ankiety


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Ankieta - przykład

Drodzy Nauczyciele języka angielskiego!
Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i posłuży organizatorom do przygotowania konferencji w przyszłości.

1. Z jakimi  problemami spotyka się Pani / Pan najczęściej jako nauczyciel   języka  angielskiego?
...............................................................

2. Jakie były Pani / Pana oczekiwania w związku z konferencją?
...............................................................

3. Czy dzisiejsza konferencja spełniła Pani / Pana oczekiwania?
a.    TAK
b.    NIE

4. Jak ocenia Pani / Pan poziom konferencji w skali od 1 do 6 ?
very poor     weak     pass     good   very good   excellent
…………          …….      ……       ……    …………        ……….

5. Jak ocenia Pani / Pan organizację konferencji w skali od 1 do 6 ?
very poor     weak     pass     good   very good   excellent
…………         …….       ……      ……      …………       ……….

6. Czy konferencja była prowadzona w sposób:
-   bardzo przystępny i zrozumiały
-   przystępny                              
-   mało przystępny                       
  trudny i niezrozumiały              

7.  Czy jest Pani / Pan zadowolony z konferencji?
-    bardzo zadowolony
-    zadowolony
-    mało zadowolony
-    nie zadowolony
-    żałuję, że brałem w niej udział

8. Co by Pani / Pan zmienił w przebiegu i
    organizacji konferencji
...................................

9.  Inne uwagi na temat konferencji
...................................
 

Bardzo dziękuję za wypełnienie ankiety