Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA - Przykład ankiety


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Analiza ankiety wypełnionej przez 18-stu nauczycieli Języka angielskiego podczas konferencji w  dniu...

... marca ... roku, po zakończeniu konferencji poprosiłam nauczycieli języka angielskiego o wypełnienie przygotowanej przeze mnie ankiety. Celem tej ankiety było przede wszystkim zbadanie, na jakie trudności napotykają w trakcie  pracy oraz jak oceniają konferencję. Ponadto chciałam za pomocą tej ankiety zbadać, czy jest zapotrzebowanie na tego typu konferencje. Wyniki ankiety pozwoliły mi na wyciągnięcie konstruktywnych wniosków i określenie kierunków mojej dalszej pracy.

WNIOSKI
         
Kwestionariusz wypełniło 18 ankietowanych. Składał się on z 9 pytań, które dokładnie przeanalizuję.

Pierwsze pytanie dotyczyło ewentualnych problemów na jakie napotykają nauczyciele w trakcie pracy. Okazało się, że główny problem to brak motywacji uczniów do nauki, taki problem wymieniło najwięcej nauczycieli, bo aż 15. Ponadto 10 ankietowanych wymieniło brak systematyczności, 7 osób wspomniało o braku odpowiedniego zaplecza, w postaci wyposażenia pracowni, ponadto 4 osoby odpowiedziały, że ich największy problem to zbyt liczne grupy. Ani jedna osoba nie wymieniła problemów z doborem odpowiednich materiałów. Wyniki nie zaskoczyły mnie, bowiem ja również spotykam się z podobnymi problemami w trakcie pracy, pojawienie się jednak braku motywacji uczniów na pierwszym miejscu sprowokowało mnie do pewnych przemyśleń. Warto było by zatem zorganizować następną konferencję na temat: „Jak motywować uczniów do pracy”. Natomiast brak wyposażenia pracowni języków obcych w większości polskich szkół, w porównaniu z innymi krajami, jest powszechnie znany. Potwierdzają to również wyniki poprzedniej mojej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, którzy potwierdzają opinię nauczycieli w tym zakresie. Zbyt liczne grupy, to problem większości szkół, które borykają się z brakiem nauczycieli, wciąż bowiem na naszym rynku pracy jest deficyt nauczycieli języków obcych. Natomiast wybór materiałów do nauczania języka angielskiego na polskim rynku jest ogromny i w tym zakresie nie powinniśmy mieć żadnych problemów, i nie mamy jak wykazują wyniki ankiety.
           
Drugie pytanie, na temat oczekiwań związanych z konferencją, pozwoliło mi upewnić się, że forma warsztatów jest tym, czego oczekuje większość nauczycieli, bo aż 16 odpowiedziało, że jest to najlepsza forma, która pozwala nie tylko wzbogacać wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka, ale również praktyczne samodoskonalić się. Konferencja przygotowana przeze mnie we współpracy z Wydawnictwem Longan miała w całości formę warsztatów.

Trzecie pytanie, jest ściśle związane z drugim, ale ty razem nauczyciele mają konkretnie wypowiedzieć się czy konferencja spełniła ich oczekiwania,  poprzez udzielenie krótkiej odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wyniki pokazują, że 18 osób, a więc wszyscy respondenci biorący udział, odpowiedzieli pozytywnie. Wyniki utwierdziły mnie w przekonaniu, że powinnam iść w wyznaczonym przeze mnie kierunku w zakresie organizowania konferencji.

Bardzo zadowalający dla mnie jest wynik czwartego pytania ankiety, w którym nauczyciele poproszeni zostali o ocenę konferencji w skali od 1-6.  Wyniki wykazały, że 13 osób ocenia ją na bardzo dobry, a 5 osób na wspaniały, co również utwierdza mnie w przekonaniu, że powinnam  kontynuować tego typu konferencje I dzielić się wiedzą z innymi.

Piąte pytanie dotyczyło oceny organizacji konferencji, w skali od 1-6. A oto rezultaty: 16 nauczycieli oceniło ją na bardzo dobrą, a 3 osoby określiły jej organizację jako wspaniałą. Nie jestem zaskoczona wynikami, bowiem cała konferencja jest wynikiem pracy, nie tylko mojej, ale również dyrektora szkoły, który zasponsorował poczęstunek, pań, które to przygotowały, i wydawnictwa, które przygotowało wspaniałe prezenty dla wszystkich uczestników.

Kolejne pytanie, szóste dotyczyło sposobu prowadzenia konferencji, zarówno przeze mnie jak i dwóch prezenterów wydawnictwa Longan. Wyniki wykazują jednoznacznie, iż nauczyciele byli zadowoleni ze sposobu prowadzenia, bowiem większość z nich 11 stwierdziło, że sposób prowadzenia był przystępny, a 7 uważa nawet, że bardzo przystępny, Wniosek jest jednoznaczny, powinniśmy kontynuować prowadzenie konferencji w podobny sposób.

Pytanie siódme dotyczyło zadowolenia, bądź niezadowolenia z wzięcia udziału w konferencji, wszyscy (18) jednogłośnie odpowiedzieli, że bardzo się cieszą, że mogli w niej partycypować.

Ostatnim, ósmym, pytaniem ankiety było: „Co by pan/pani zmienił w konferencji.” Zadałam je celowo, ponieważ chciałam dowiedzieć się jakie konstruktywne wskazówki zaproponują sami uczestnicy po odbytej konferencji. Jednak okazało się, że uczestnicy nie mieli żadnych uwag ani wskazówek, co jest z drugiej strony bardzo pozytywne, bowiem wynika z tego, że akceptują w pełni sposób w jaki konferencja została zorganizowana i przeprowadzona.