Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - list formalny - list z przeprosinami (Letter of apology)Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych


List z przeprosinami może mieć styl zarówno formalny (formal style) jak i nieformalny (informal style). Styl uzależniony jest od tego do kogo jest kierowany.Budowa:


Paragraf 1:

Powód pisania (reason fo writing)

np:

I'm writing to you to apologise for...(informal style) -

Piszę do Ciebie aby przeposić Cię za (styl nieformalny)


On behalf of my company, please accept my sincere apologies for your dissatisfaction with the product you have bought...(formal style) -

W imieniu mojej firmy proszę przyjmij najszczersze przeprosiny za niedogodności związane z produktem, który zakupiłeś (styl formalny)


Paragraf 2 - 3:

Wyjaśnienie przyczyn zaistniałego proglemu, próba wyjaśnienia (reasons of inconvenience)

np:  

When you were waiting for me I had serious problems with my car... (informal style) -

Kiedy czekałeś na mnie ja miałem poważne problemy z moim samochodem (styl nieformalny)


Unfortunately we discovered the mulfunction of those devices after your purchase...(fomal style) -

Niestety odkryliśmy usterkę tych urządzeń po Twoim zakupie...(styl formalny

Paragraf końcowy:

Wyrażenie żalu z powodu zaistniałej sytuacji oraz obietnica naprawy szkód bądź obietnica poprawy sytuacji w przyszłości (express regret and promise to improve the situation).

np:

Our next meeting would be the best chance to show you how sorry I am... (informal style) -

Nasze następne spotkanie będzie najlepszą szansą aby pokazać jak mi przykro...(styl nieformalny)


Once again, our sincerest apologies for the inconvenience caused...(formal style) -

Jeszcze raz proszę przyjąć najszczersze przeprosiny z powodu niedogodności spowodowanych...(styl formalny)


Podpis:

Yours faithfully - Szczerze oddany (gdy początek - Dear Sir/Madam)

Yours sincerely - Szczerze oddany (gdy początek - Dear + konkretna osoba)

Love - nieformalne zakończenie
Zobacz także prace nadesłane przez uczniów


Powrót na stronę z formami pisemnymi