Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - list formalny - list ze skargą (Letter of complaint)Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych


       Listy formalne pisane są zazwyczaj językiem formalnym. Język formalny to np. brak skrótów lub kolokwializmów.

    Argumenty listu formalnego można wyrażać w sposób łagodny (mild complaint) lub zdecydowany (strong complaint).

        Sposób łagodny:

I am writing to complaint about - piszę aby poskarżyć się na...

I hope you resolve the problem quickly - mam nadzieję, że szybko Pan/Pani rozwiąże problem...

        Sposób zdecydowany:

I am writing to express my stron dissatisfaction - piszę aby wyrazić moją silną dezaprobatę...

I hope I will not be forced to take some further action - mam nadzieję, że nie będę zmuszony podjąć dalszych działań...


    List powinien być podzielony na paragrafy a każdy z nich powinien zawierać inny argument.

     Powód pisania listu powinien być zawarty w pierwszym paragrafie.

     Argumenty powinny zawierać stosowne uzasadnienie np:

Although I have operated this device according to instruction, it no longer works - chociaż obsługiwałem to urządzenie według instruckji, przestało działać...Budowa:


Pozdrowienie:

Dear Sir/Madam - Szanowny Panie / Pani

lub

Dear Mr Kowalski - Szanowny Panie Kowalski

Paragraf 1:

Powód pisania

np:  

I am writing to complaint about... - Piszę aby poskarżyć się na...

I want to express my strong dissatisfaction with... -  piszę aby wyrazić moją silną dezaprobatę z powodu...

Paragraf 2 - 3

Część główna zawierająca treść listu - argumenty skargi i uzasadnienie
np:

First of all.../ Firstly... - Przede wszystkim... / Na początek...

Moreover.../ What is more... / To make matters worse... - Co więcej / Co gorsza...

Opcjonalnie list może zawierać więcej paragrafów

Paragrał końcowy:

Podsumowanie i oczekiwane działania

np:

I insist on full refund or I will be forced to take some further action. - Domagam się pełnej rekompensaty lub będę zmuszony podjąć dalsze działania.Podpis:

Yours faithfully - Szczerze oddany (gdy początek - Dear Sir/Madam)

Yours sincerely - Szczerze oddany (gdy początek - Dear + konkretna osoba)Przykład listu:

Dear Sir/Madam
	I want to express my strong dissatisfaction with a cassette-player 
I bought in your shop two weeks ago.

 It was working well only for five days. Then the sound started to
decrease and next suddenly increased without any reason. It has been
happening more and more often.
To make matters worse three days ago I couldn't open the
cassette-player's deck, and when I managed to do it, I noticed that the
tape was taken out of the cassette and completely damaged. It was my
favourite cassette. The same has happened today with my another favourite
cassette.
	I can't tolerate such a bad device for such great money.
I demand a full refund I have paid for this applience and two new
cassettes.
I hope to receive money very quickly or I will be forced to take
some further action.

Yours faithfully
XYZ.
Szanowny Panie/Pani

Piszę aby wyrazić silną dezaprobatę w związku z odtwarzaczem kaset,
który kupiłem w Państwa sklepie dwa tygodnie temu.

Działał on dobrze tylko przez pięć dni. Po tym czasie dźwięk zaczął
wzrastać i obniżać się bez żadnej przyczyny. Ma to miejsce coraz częściej.
Co gorsze trzy dni temu nie mogłem otworzyć komory kasety i kiedy
zdołałem to zrobić, zauważyłem, że kaseta została wciągnięta i uszkodzona.
To była moja ulubiona kaseta. To samo stało się dzisiaj z inną kasetą.

Nie mogę zaakceptować tak wadliwego urządzenia za tak duże pieniądze.
Domagam się zwrotu pełnej sumy jaką zapłaciłem za to urządzenie i dwóch
nowych kaset.
Mam nadzieję otrzymać pieniądze bardzo szybko lub będę zmuszony
podjąć dalsze działanie / kroki.

Z poważaniem
XYZZobacz także prace nadesłane przez uczniów


Powrót na stronę z formami pisemnymi