Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

STRUKTURA CPEEgzamin składa się z 5 części (Papers):

Czytanie (Reading) (1 godz. 30 min)
   Część ta składa się z 4 zadań.  Zazwyczaj umięjętność czytania sprawdzania jest na podstawie różnych form czytania ze zrozumieniem. Mogą to być np. 'multiple choice', 'grapped test' lub ' lexical cloze'.


Pisanie (Writing) (2 godz.)

   Pisanie składa się z dwóch części. W pierwszej  trzeba wykonać obowiązkowe zadania w drugiej zaś napisać wypracowanie na wybrany przez siebie temat. Wypracowanie powinno zawierać około 300 - 500 słów. W tej części sprawdzana jest umiejętność pisania listów formalych i nieformalnych a także raportów, recenzji, artykułów, sprawozdań i opowiadań.


Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 30 min)
        Ten etap egzaminu składa się z pięciu części w którego skład wchodzą:
open-cloze, word formation, gapped sentences, sentence transformations, open-ended comprehension questions and summary tasks.


Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min)

          `Listening` składa się z conajmniej czterech części w skład których wchodzą pytania typu true/false, multiple choice, multiple matching. W części tej możemy usłyszeć różne typy akcentów.


Mówienie (Speaking) (około 20 minut)

          Ta część egzaminu składa się z  trzech częśći. `Speaking` zdawany jest w parach i oceniany przez dwóch egzaminatorów. W pierwszej części zdający rozmawiają ze sobą np. o szkole, pracy czy zainteresowaniach. W drugiej części otrzymują obrazki które muszą opisać. Natomiast ostatnia część to rozmowa z egzaminatorem na wybrany przez niego temat.