Metodyka - Ciekawe ćwiczenia wzbogacające lekcje - must / mustn'tO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.


Czasowniki modalne - must / mustn't

Wprowadzając czasowniki modalne must i mustn’t , warto nawiązać do trybu rozkazującego, znanego już uczniom. Można więc zacząć od przekształcania zdań np.

  1. Do Your homework – You must do Your homework

  2. Don’t smoke - You mustn’t smoke

Zaznajamiając uczniów z tymi czasownikami można posłużyć się wieloma ciekawymi i atrakcyjnymi pomysłami:

  1. praca w parach – uczniowie otrzymują przykładowe zdania z czasownikami must i mustn’t, które są zasadami stosowanymi w określonych miejscach oraz listę tych miejsc – ich zadaniem ich dopasować zasady do miejsc (szpital, szkoła, dom, basen…)

  2. ćwiczenie komunikacyjne – dopasuj zdanie do sytuacji

* I am ill *You must hurry

* I am late *You mustn’t eat so much chocolate

* I have a test tomorrow *You must stay in bed

* His leg is broken *You mustn’t drink alcohol

* I am so fat *You must learn

* Let’s buy some beer * He mustn’t move it


  1. można porozwieszać po klasie kartki z zasadami, które uczniowie muszą przestrzegać

  2. można stworzyć z uczniami grę planszową , stawanie na polach czerwonych oznacza zakaz np. You mustn’t move 2 turns, stawanie na polu zielonym to nakaz np. You must wait 2 turns or you must give past form of „write „ Tak naprawdę, to sami uczniowie podają dużo ciekawych pomysłów – dobra zabawa gwarantowana ;-)

Są to przykładowe ćwiczenia, które czynią lekcję atrakcyjną dla uczniów, angażują ich i poruszają ich wyobraźnię.

Zapraszając wszystkich anglistów do współpracy ,czekam na ciekawe propozycje dotyczące tego i innych zagadnień gramatycznych.     Zobacz także wyjaśnienie czasowników modalnych

     Zobacz także inne testy gramatyczne

Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'