Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

STRUKTURA FCE
Egzamin składa się z 5 części (Papers):

Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min)

    Czytanie składa się z 4 zadań. Najczęściej są zadania  jak np. test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z tekstów ma od ok. 350 do ok.700 słów.  Style tekstów za każdym razem jest inny. Mogą to być np. fragmenty opowiadań lub fragmenty artykułów.


Pisanie (Writing) (1 godz. 30 min.)

    Pisanie składa się z 2 części: zadania obowiązkowego (list będący odpowiedzią na opisaną sytuację) i drugiej części, w której do wybory są artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny, tekst narracyjny/opisowy. Teksty nie powinny przekraczać 120-180 słów o więcej niż 10%.  Poza formami wyżej wspomnianymi możliwy jest także wybór tematu dotyczącego lektury umieszczonej w wykazie lektur (z serii Penguin Readers) zalecanej do przeczytania na egzamin.


Zastosowanie struktur językowych (English in Use) (1 godz. 15 min)

    'Use of English' składa się z 5 części. Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych, uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście, parafrazowanie zdań, poprawianie błędów i słowotwórstwo.


Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min)

    Rozumienie ze słuchu składa się z 4 części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Najczęściej są to: rozmowy telefoniczne, relacje, instrukcje, sprawozdania, wiadomości, ogłoszenia, przemówienia, krótkie opowiadania.


Mówienie (Speaking) (kilkanaście minut)

    Mówienie składa się z 4 części. Na początku kandydaci odpowiadają na krótkie pytania (warm-up). Kolejno opisują i komentują zdjęcia lub ilustracje, na koniec dyskutują między sobą starając się rozwiązać zainicjowany przez egzaminatora problem.Statystyki zdawalności FCE w poprzedniej sesji: