Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Dział forum dla kursantów uczących się języka angielskiego niezależnie od grupy i stopnia zaawansowania.

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2 (czwartek 19.00)

Postprzez JuliaTsiruk » 21 sty 2013, o 11:56

17.01.13.Temat wykładu:Travelling
W trakcie wykladu omówiono słownictwo związane y podróżowaniem.
Szczególna uwaga do wyrazów:
see somebody off
look around
touch down
set off
check in
check out
go off
run up
come back
take off
Zadanie domowe: przygotować wypowiedź na temat "The Most Interesting Trip In My Life"
JuliaTsiruk
 
Posty: 6
Dołączył(a): 8 lis 2012, o 12:11

Przerwa semestralna

Postprzez Teacher01 » 27 sty 2013, o 13:37

Szanowni Kursanci

Informujemy, o przerwie w związku z okresem ferii zimowych od 27.01.13 do 10.02.13

Wykłady wznowione zostaną od 11.02.13

Przerwa dotyczy tylko wykładów grupowych, zajęcia indywidualne odbywać sie będą według planu oraz ustaleń z wykładowcą.

Zapraszamy


Szkoła Językowa Opole

Pozdrawiam
Teacher01
 
Posty: 234
Dołączył(a): 25 sty 2011, o 22:37

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Postprzez michalnauczyciel » 16 lut 2013, o 15:39

Grupa B1 - B2 wtorek 12.2.2013 godz 13.30 (45 min). Na zajęciach omówione zostały czasy przyszłe i ich zastosowanie.
1. be going to
be going to + V
Jest to zamierzenie, widzimy coś i wyciągamy wnioski

Np. I am going to do nothing in the afternoon
(Mam zamiar nic nie robić po południu)
She is going to have a baby
(Ona spodziewa się dziecka)

2. Present Continuous (w użyciu do przyszłości)
am
is + V-ing
are
Są to rzeczy ustalone i zaplanowane wcześniej

Np.Tomorrow we are visiting our grandmother
(Jutro odwiedzimy naszą babcię)
I am visiting her next Tuesday
(Odwiedzę ją w przyszły wtorek)

3. Present Simple (w użyciu do przyszłości)

V-s (w trzeciej osobie liczby pojedyńczej)
W odniesieniu do zaplanowanych imprez, meczy, zajęć itd.

Np. My plane leaves in an hour
(Mój samolot spóźnił się o godzinę)
I finish classes at three o’clock
(Skończyłąm zajęcia o 3 godzinie)

4. will
will + V
Są to spontaniczne decyzje, przewidywanie przyszłości.

Np. I think I will go to Italy
(Myślę, że pojadę do Włoch)
You will feel better sonn
(Wkrótce poczujesz się lepiej6. Future Continuous
will + be + V-ing
W przyszłości będziemy coś robić przez długi konkretny czas.

Np.At this time next year, I will be studying the law at University of Wrocław
(O tej porze w przyszłym roku będę studniować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim)

7. Future Perfect Simple
will + have + V-ed lub( III f.)
Do momentu w przyszłości dana czynność została zakończona

Np. By this time you will have fallen in love again
(Do tego czasu zakochasz się ponownie)
You will have given you the money back to Tuesday
(Oddam Ci pieniądze do wtorku)
michalnauczyciel
 
Posty: 14
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 11:40

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Postprzez michalnauczyciel » 16 lut 2013, o 16:01

Środa godz. 17:00 oraz czwartek godz. 19:00 wprowadzono słownictwo związane z Nauką i techniką.
W grupie środowej omówione zostały czasy przyszłe (patrz grupa wcześniejsza)
michalnauczyciel
 
Posty: 14
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 11:40

Wykład B1/B2 / 16.02.13 godzina 17:30

Postprzez Teacher01 » 17 lut 2013, o 09:31

Przedmiotem wykładu były słowa i struktury z materiały stymulującego: http://www.youtube.com/watch?v=XKuZ4gxxwDk

Zadano dodatkowo naukę słownictwa tematycznego z zakresu 'Airport'. Słownictwo dostępne na www.jezykangielski.org w dziale 'Materiały' - 'Słownictwo tematyczne'

Zadano pytania: Advantages and disadvantages of travelling by... (umięjętność doboru zalet i wad do różnych środków transportu)


Szkoła Językowa Opole

Pozdrawiam
Teacher01
 
Posty: 234
Dołączył(a): 25 sty 2011, o 22:37

Wykład 23.02.13 godzina 17:30

Postprzez Teacher01 » 25 lut 2013, o 15:03

Przedmiotem wykładu było sprawdzenie wiedzy z poprzedniego wykładu z zakresu 'Flights' http://www.youtube.com/watch?v=fFUNYVVXkuU

Przedmiotem wykładu bieżącego były zagadnienia gramatyczne oraz językowe z filmów: http://www.youtube.com/watch?v=ZuQxcI473wI
oraz: http://www.youtube.com/watch?v=znXlFBuBJFo

Na kolejnym wykładzie przeprowadzony zostanie test kontrolny sprawdzający powyższe zagadnienia.


Szkoła Językowa Opole

Pozdrawiam
Teacher01
 
Posty: 234
Dołączył(a): 25 sty 2011, o 22:37

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Postprzez michalnauczyciel » 25 lut 2013, o 21:33

Grupy: wtorek (19.2.2013 godz. 13:30), środa (20.2.2013 godz. 17:00), czwartek (21.2.2013 godz. 19:00)

Czasy przeszłe (wszystkie grupy)
1. Past simple
Czas Past Simple (przeszły prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z przeszłości i jest prosty w tworzeniu.Zdanie w Past Simple składa się z następujących elementów:

podmiot + II forma czasownikaOto przykłady:


Yesterday I worked very hard. Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.
She was very tired after work. Była bardzo zmęczona po pracy.
We were at home all day yesterday. Wczoraj cały dzień byliśmy w domu.
I could swim when I was 5 years old. Umiałem pływać jak miałem 5 lat.


Jak tworzymy drugą formę czasownika? Czasownikom regularnym dodajemy -ed lub -d, natomiast formy czasowników nieregularnych znajdują się w tabeli irregular verbs
2. Past continuous


Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w czasowniku być (to be) - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest czasem niedokonanym.Odmiana czasownika to be w czasie przeszłym:


liczba pojedyncza liczba mnoga
1 osoba I was we were
2 osoba you were you were
3 osoba he was
she was
it was they wereCzas Past Continuous składa się z następujących elementów:podmiot + was/were + czasownik z końcówką -ing.Oto przykładowe zdania:


Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał ten list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to music. Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing when I called you? Co robiłaś kiedy zadzwoniłem?
He wasn't working in the garden then. On nie pracował wtedy w ogrodzie.
3. Czas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.


I realised I had left the briefcase at home. Zdałem sobie sprawę, że zostawiłem aktówkę w domu
(czyli najpierw zostawiłem aktówkę w domu - potem zdałem sobie z tego sprawę)


Tworzenie zdań w Past Perfect jest dość proste, mimo że jest to czas złożony. Elementy tego czasu są następujące:podmiot + had + czasownik w III formie.** Do czasowników regularnych dodamy końcówkę - (e)dOto kilka przykładów zdań w tym czasie:


We hadn't met him until we came to Warsaw. Nie znaliśmy go zanim nie przyjechaliśmy do Warszawy.
By the time we reached the cinema, the film had already started. Kiedy dotarliśmy do kina film się już zaczął.
Before I met him, I had never been in a serious relationship. Zanim go spotkałam, nigdy nie byłam w poważnym związku.
I was shocked when I found out that Derek and Gina had got divorced. Byłam zszokowana, kiedy dowiedziałam się, że Derek i Gina rozwiedli się.
4. Struktury 'used to' i 'would'
Gdy mówimy o czymś, co działo się w przeszłości, ale w teraźniejszości już nie jest prawdziwe, to możemy użyć used to. Natomiast gdy mówimy o czynności powtarzającej się w przeszłości (a w teraźniejszości już nie), to możemy użyć would. Poniższe przykłady powinny obrazować różnice w zastosowaniu tych dwóch zwrotów:

I used to smoke a lot (Dużo paliłem, ale już nie palę).

I used to read crime stories (ale już ich nie czytam).

I used to get up early (ale już np. nie muszę).

I would play basketball on Fridays (przez długi czas było tak, że grałem w piątki, ale już nie gram).

I would buy fresh milk every morning (ale już nie kupuję).

Tak więc jeszcze raz, czasownika modalnego would do wyrażania przeszłości używa się tylko w odniesieniu do czynności powtarzających się, charakterystycznych dla podmiotu. Tym samym w zdaniu Mieszkałem w Warszawie nie użyjemy would, ponieważ wyraża ono stan, a nie powtarzającą się czynność. W zdaniach, które podałem wyżej jako przykłady zastosowania used to (wykluczając zdanie z mieszkaniem w Warszawie) możliwe jest zastosowanie would, jeżeli nadawca chce wskazać na powtarzalność tych czynności. Najlepiej jednak stosować would tam, gdzie owa powtarzalność jest najbardziej wyrazista (czyli czynność, o której mowa charakteryzowała się regularnością).

Słownictwo - personality (grupy środowa i czwartkowa) compound adjectives: absent - minded, bad-tempered, good-tempered, self-confident, hard-working, easy-going, strong - minded, talkative, creative
michalnauczyciel
 
Posty: 14
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 11:40

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Postprzez michalnauczyciel » 2 mar 2013, o 13:16

Grupa B1-B2 (wtorek, 26.2.2013; godz. 13:30)
Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. Czyli ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.


I've broken my leg. Złamałem nogę.
(nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek - złamana noga)
She's never been to Poland. Ona nigdy nie była w Polsce. (nie wie jak tu jest)
Tom has grown a beard. Tom zapuścił brodę. (i teraz trudno go poznać)
They've bought a flat. Kupili mieszkanie.
(nie jest istotne kiedy, tylko fakt, że mają nowe mieszkanie)
You haven't written the letter yet. Nie napisałeś jeszcze tego listu.
What have you done?! Coś ty zrobił?!


2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).

I've lived in Moscow for six years. Mieszkam w Moskwie od sześciu lat. (ale mogę się wyprowadzić w przyszłym roku)
She hasn't done her task yet. Ona nie wykonała jeszcze swojego zadania. (zrobi je za godzinę)
Have you ever been to Italy? No, I haven't. Byłeś kiedykolwiek we Włoszech? Nie, nie byłem. (ale mogę jeszcze pojechać)


3. Czynność, która dopiero się zakończyła:


I have just cooked dinner. Właśnie ugotowałam obiad. (jeszcze jest gorący)
Have you lost your keys again? Znów zgubiłeś klucze? (widzę, że teraz ich szukasz)
michalnauczyciel
 
Posty: 14
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 11:40

Wykład 02.03.13 godzina 17:30

Postprzez Teacher01 » 3 mar 2013, o 09:37

Przeprowadzono wykład na temat zasad tworzenia pism formalnych w oparciu o następujące zasady:

http://www.jezykangielski.org/complaint750.html

oraz

List motywacyjny po angielsku

Dear Sir/Madam


I am writing to apply for the position of........(nazwa firmy) which was advertised in.......(miejsce znalezienia oferty np. in Tuesday's edition of The Daily Delegraph)I graduated from........(nazwa i miejsce ukończonej szkoły np. Jagielloński University) in........ ( rok ukończenia) with a degree in........(zdobyte kwalifikacje np. Management Studies). I have been working as a........ (nazwa poprzedniego zajmowane stanowiska lub poprzednich stanowisk np. Accountant) since........ (od kiedy) for........(nazwa poprzedniego pracodawcy) which is based in........(miejsce siedziby firmy). Prior to this, I worked as a........ (nazwa poprzedniego zajmowanego stanowiska jeśli doświadczenie zawodowe obejmuje więcej niż jedno stanowisko) for......(nazwa poprzedniego pracodawcy) from........(data rozpoczęcia pracy) to........( data zakończenia pracy). I hold..........(dodatkowe uprawnienia, certyfikaty, ukończone kursy np. certificates in word - processing). I speak fluent .........(nazwy języka lub języków, którymi posługujemy się biegle np. German) and some.........(nazwa języka znanego w stopniu średnio zaawansowanym).

I am........(krótki opis charakteru i cech mogących przydać się na stanowisku, o które się ubiegamy np. patient, friendly, organised and able to cope in a crisis). As my references show........(krótki opis referencji np. I have been a very skilful worker in my last company).

I enclosed a copy of my CV and I would be glad to attend an interview in any time convenient to you.


Yours faithfully,
XYZ

Obowiązują wszystkie zwroty z listów oraz umiejętność samodzielnego ich tworzenia. Zadano do napisania po jednym z każdego listu oraz przygotowanie prezentacji swoich umiejętności na rozmowę kwalifikacyjną 'interview'


Szkoła Językowa Opole

Pozdrawiam
Teacher01
 
Posty: 234
Dołączył(a): 25 sty 2011, o 22:37

Re: Informacje dla grup na poziomie B1-B2

Postprzez michalnauczyciel » 9 mar 2013, o 13:26

Wtorek 5.3.2013 godzina: 13:30 Temat: Present simple & present continuous

Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:

1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich. Możemy dodatkowo użyć słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili:

now teraz
at the moment w tej chwili


Kilka przykładów:

Mary is reading an interesting book. Marysia czyta (w tej chwili) interesującą książkę.
What is John doing? He's repairing his car at the moment. Co robi John? W tej chwili naprawia swój samochód.
We are waiting for the doctor. Czekamy na lekarza.
Look at them. They are kissing again. Popatrz na nich. Znowu się całują.
I'm drinking hot coffee now. Piję teraz gorącą kawę.
Why are you helping him? Dlaczego mu pomagasz? (teraz, w tym momencie)
He's showing his sister his new book. On pokazuje swojej siostrze swoją nową książkę.

Czas Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba tylko czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność.Czas Present Simple składa się z następujących elementów:podmiot + czasownik w formie podstawowej*


Oto przykład:

I go to the cinema once a week. Chodzę do kina raz w tygodniu.* Żeby jednak nie było tak łatwo, jest jedna mała rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać w tym czasie:

w trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasownika musimy dodać końcówkę -s

writes pisze
reads czyta
sits siedzi
swims pływa
makes robi
takes zabiera


Czasami jednak trzeba dodać -es zamiast -s

does robi
goes chodzi
watches ogląda
washes myjeW dwóch ostatnich przykładach byłoby trudno wymówić czasownik, który kończy się na 'syczącą" spółgłoskę, gdybyśmy dodali do niego tylko -s. Końcówka -es ułatwia wymowę.Jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast -y wstawiamy -ies

study » studies studiuje


I na koniec bardzo ważny wyjątek:

I have » he/she/it has mieć, maW Present Simple bardzo często używamy słówek określających częstotliwość wykonywania czynności:

always zawsze
never nigdy
often często
rarely rzadko
seldom rzadko
usually zwykle
every day codziennie
every week co tydzień
every month co miesiąc
twice a month dwa razy w miesiącu
seven times a year siedem razy w roku
three times a day trzy razy dziennie
sometimes czasami
on Mondays/Tuesdays... w poniedziałki/wtorki...Kilka przykładowych zdań:

He drinks milk twice a day On pije mleko dwa razy dziennie.
We go to work six times a week. Chodzimy do pracy przez sześć dni w tygodniu.
I never smoke, but Alice smokes from time to time.
Ja nigdy nie palę, ale Alicja pali od czasu do czasu.
She likes him very much. Ona go bardzo lubi.
I always feel great in spring. Zawsze na wiosnę czuję się świetnie.
They always go swimming at weekends.*
Oni zawsze chodzą popływać w weekendy.
michalnauczyciel
 
Posty: 14
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 11:40

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Katowicka 39 Opole; sekcja języka angielskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron