Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

FUTURE PERFECT
Czas future perfect stosujemy wtedy, gdy chcemy wyrazić, że jakaś czynność zakończy się przed określonym momentem w przyszłości.

shall

Np. I shall have finished the portrait by tomorrow evening. It will be ready for you at 9 o'clock.

Oznacza to, że malarz zakończy swoją pracę przed dziewiątą jutro wieczorem. O godzinie dziewiątej klient będzie mógł odebrać zamówiony portret.

Inne przykłady:

By the end of the next week my brother will have passed his final exams and he will be able to relax.

By the end of the next year I shall have worked for the company for 20 years.

Budowa czasu future perfect:

osoba +will / shall + perfect infinitive ( bezokolicznik perfektywny składający się z have i imiesłowu biernego.

W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej zamiast will można stosować shall.

Pytania tworzymy przez inwersję tzn zamianę 'will' z 'osobą:

Will you have written the novel by the end of the month?

Zdania przeczące tworzymy wstawiając not pomiędzy shall/ will a bezokolicznikiem perfektywnym:

I hope you won't have lost the money by the end of the week.

I shan't have written the letter by 6 o'clock.


Charakterystyczne zwroty:

by the end – do końca

np. by the end of this year – do końca tego roku


Przykładowe zdania:

1. Will you have improved your English by the time you come back from the UK?
1. Czy poprawisz swój angielski do czasu powrotu z Wielkiej Brytanii?

2. Will she have sent you these invoices by the end of this month?
2. Czy ona wyśle ci te faktury do końca tego miesiąca?

3. Will you have finished your work by Monday?
3. Czy skończysz pracę do poniedziałku?

4. Will they have arrived by five o’clock?
4. Czy oni wrócą do piątej?

5. I will not ( won’t) have finished my work by next week.
5. Nie skończę mojej pracy do następnego tygodnia.

6. They won’t have passed all the exams by holidays.
6. Oni nie zdadzą wszystkich egzaminów do wakacji.

7. They will have arrived by four o’clock.
7. Oni przyjadą do czwartej.

8. I will have finished my work by the time she comes.
8. Ja skończę moją pracę do czasu jak ona przyjedzie.

9. I will have repaired my car by the summer.
9. Do lata naprawię samochód.

10. I will have finished this book by the end of the week.
10. Przeczytam tę książkę do końca tygodnia.

11. I won't have finished this book by the end of the week.
11. Nie przeczytam tej książki do końca tygodnia.

12. I will have passed my exams by May.
12. Do maja zaliczę egzaminy.

13. Greg won't have finished his work by the end of this week.
13. Greg nie skończy swojej pracy do końca tego tygodnia.

14. I won't have played by 12.
14. Ja zagram do dwunastej.

15. We will have listened to music by the end of this year.
15. My posłuchamy muzyki do końca tego roku.

16. I will have bought a car by the end of this week.
16. Ja kupię samochód do końca tego tygodnia.

17. You won't have written a letter by 11.
17. Ty nie napiszesz listu do 12.

18. Will she have eaten breakfast by 8?
18. Czy ona zje śniadanie do 8?

19. On nie pogra na komputerze do 7.
19. He will have played the computer games by 7.

20. I will have lernt history by the end of this week.
20. Ja nauczę się historii do końca tego tygodnia.

Inne przykłady:

1a. I will have done my homework by the end of weekend.
1b. Zrobię moje zadanie domowe do końca weekendu.


2a. I will have written it by Friday.
2b. Napiszę to do piątku.


3a. I will have watched this film by dinner.
3b. Obejrzę ten film do kolacji.


4a. I will have needed some money before my payment.
4b. Będę potrzebował trochę pieniędzy przed moją wypłatą.


5a. I will not have bought the new guitar, before collecting enough money.
5b. Nie kupię nowej gitary, przed zebraniem wystarczających funduszy.


6a. Will you have finished this game before weekend?
6b. Skończysz tą grę przed weekendem?


7a. I won’t have eaten these all biscuits by tomorrow.
7b. Nie zjem tych wszystkich ciastek do jutra.


8a. They will have sold this house before purchase of a new one.
8b. Oni sprzedadzą ten dom przed kupnem nowego.


9a. Will we have left Africa before a rainy season?
9b. Czy my opuścimy Afrykę przed porą deszczową?


10a. They won’t have passed all exams by holiday.
10b. Oni nie zdadzą wszystkich egzaminów do wakacji.


11a. He won’t have gone to work until the end of school.
11b. On nie pójdzie do pracy, przed końcem szkoły.


12a. I will have been at school before a start of lessons.
12b. Będę w szkolę przed rozpoczęciem lekcji.Zobacz także inne zagadnienia gramatyczne