Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

TO BE GOING TOKonstrukcji 'be going to' używamy wtedy, gdy chcemy wyrazić nasz zamiar, opisać czynność, którą zamierzamy wykonać.

Wyrażenia be going to używamy, gdy:

1)    planujemy, zamierzamy coś zrobić w niedalekiej przyszłości:

We’re going to play football this afternoon.

2) chcemy na podstawie widocznych znaków  wyrazić, że coś wkrótce się wydarzy:

     Look at that tree, it’s going to fall!

Konstrukcja zdania z użyciem tej formy jest bardzo prosta do zapamiętania (każdy zna odmianę czasownika to be):

forma osobowa (be)  +   jednakowo dla wszystkich osób   (going to) +   czasownik w formie bezokolicznika

Np.:

I am going to have my hair cut this week.

They are not going to read that novel this evening.

*She is going to have a baby.

*Przykład ten sugeruje, że dana kobieta jest już w ciąży (nie planuje jej), co jest widoczne.

Podobnie jak w odmianie czasownika to be, dopuszczalne są skrócone formy.


Pytania:

Tworzymy przez inwersję np.:

Are you going to swim?

Is she going to run?

Przeczenia:

Tworzymy dodając końcówkę ‘not’ np.:

You are not going to swim.

She is not going to run.


Przykładowe zdania:

1a. I’m going to be a computer scientist.
1b. Zamierzam być informatykiem.

2a. Are you going to buy a new computer?
2b. Zamierzasz kupić nowy komputer?

3a. He isn’t going to become a pop-star.
3b. On nie zamierza stać się gwiazda popu.

4a. She is going to study at MIT.
4b. Ona zamierza studiować w MIT.

5a. They aren’t going to go to the cinema for 'Twilight'.
5b. Oni nie zamierzają iść do kina na 'Zmierzch'.

6a. Is he going to take part in this competition
6b. Czy on zamierza wziąć udział w tym konkursie?

7a. They are going to sell this house.
7b. Oni zamierzają sprzedać ten dom.

8a. Who are you going to be in the future?
8b. Kim zamierzasz być w przyszłości?

9a. I’m not going to visit my grandmother.
9b. Nie zamierzam odwiedzać mojej babci.

10.a Are you going to go to school tomorrow?
10b. Zamierzasz iść jutro do szkoły?

11a. We are going to play all the evening.
11b. Zamierzamy grać cały dzisiejszy wieczór.

12a. Are you going to meet her?
12b. Zamierzasz się z nią spotkać?