Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

GRAMATYKA

Testy online:
Wstaw przedimek 'a, an, lub nic' (57 pytań)
Wstaw przedimek 'a, an' (10 pytań)
Wstaw przedimek 'a, an, the (10 pytań)
Liczba mnoga (10 pytań)
Liczba mnoga (12 pytań)
Question tags (12 pytań)
Question tags (10 pytań)
Question tags (10 pytań)
Question tags (quiz)
Forma czasownika 'być' (10 pytań)
For / Since (18 pytań)
Przymiotnik / przysłówek (10 pytań)
A little / a few (9 pytań)
Do / does / did (10 pytań)
Do / Make (10 pytań)
Wstaw odpowiednią formę czasownika (39 pytań)
Wstaw odpowiednią formę czasownika (18 pytań)
Past Simple / Past Continuous (uzupełnij dialog)
Czas teraźniejszy lub przeszły (20 pytań)
Is / are / has (10 pytań)
Was / were (10 pytań)
Was / were (10 pytań)
Czasowniki modalne (10 pytań)
Some / any (10 pytań)
Czasowniki nieregularne z tabelką i automatyczną korektą:
WEJDŹ
Pliki tekstowe najlepiej otwierać za pomocą OPEN OFFICE (darmowy pakiet biurowy)
Pobierz tutaj

Testy do pobrania w lub na innych stronach serwisu

Zestawienie struktur gramatycznych                             
Klucz
Zestawienie struktur gramatycznych                             
Klucz
Czasy (zestawienie czasów)                                        
Klucz
Czasy (zestawienie czasów)                                       
Klucz
Czasy (zestawienie czasów)                                        
Klucz
Czasy (zestawienie czasów)                                       
Klucz

Czasy (zestawienie czasów)

Czasy (zestawienie czasów) nadesłane przez Panią M. Różańską

Present Simple

Present Simple and Present Continuous
Present Simple and Present Continuous (pytania)

Presesent Perfect (wyjaśnienie + ćwiczenia)                   
Klucz

Present Perfect - test sprawdzający znajomość czasu
Past Simple and Past Continuous                                  
Klucz

Future Perfect and Future Continuous                            
Klucz

How much / How many (zestaw ćwiczeń)                       
Klucz

Tryby warunkowe                                                      
Klucz
Used to / Be,get used to                                             
Klucz

Must / mustn't
Mowa zależna                                                           
Klucz
There is/ there are                                                     
Klucz
a/ an/ some/ any                                                       
Klucz
Transformacje                                                           
Klucz
Stopniowanie przymiotników                                         
Klucz

Stopniowanie przymiotników
Strona bierna (czynna na bierną)                                   
Klucz
Strona bierna (bierna na czynną)                                  
Klucz
Czas Present Simple (ćwiczenia1)
Czas Present Simple (ćwiczenia2)
         
Czasowniki frazalne     

Break
Bring
               
Get
Więcej testów z czasownikami frazalnymi


Parafrazy zdan testy