Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

     
Strona egzaminu gimnazjalnego

                             
 Ogólne informacje o egzaminie

    Podane tu informacje zostały opracowane na podstawie Informatora o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009, przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz okręgowe komisje egzaminacyjne (www.cke.edu.pl), a także poradnika Roda Fricker'a ZADANIA PRZYGOTOWUJąCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (Pearson Education Limited 2007).


1. Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego będzie się odbywał w kwietniu (trzeci dzień egzaminu) i będzie trwał 90 minut.2. Uczeń może sobie wybrać język, który chce zdawać, spośród sześciu dostępnych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). Wybrany język musi jednak być językiem obowišzkowym w jego klasie.3. W przypadku dwóch języków obowiązkowych w klasie, bedzie można wybrać ten, który jest wiodšcy, lub ten który językiem wiodącym nie jest (rodzice ucznia złożą do 20 września pisemną deklarację w jego imieniu).4. Egzamin gimnazjalny z języka obcego jest obowiązkowy (nieprzystąpienie do niego lub unieważnienie egzaminu spowoduje, że uczeń będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i podejść do egzaminu w następnym roku).5. Uczniowie, którzy nie przystąpić do egzaminu w kwietniu (z przyczyn zdrowotnych lub losowych), będa mieli obowišzek złozyć go do dnia 20 sierpnia danego roku.6. Egzamin ma charakter diagnostyczny, nie ma progu zdawalności, jednak jego wynik będzie odnotowany na świadectwie.7. W zestawie egzaminacyjnym będzie można znaleźć zadania zamknięte (m.in. zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz), oraz zadania otwarte (z lukę i krótkiej odpowiedzi).8. Zadania te będą sprawdzać wiadomości i umiejętności w zakresie odbioru tekstu słuchanego i czytanego, oraz reagowanie językowe ucznia.9. Jeżeli chodzi o reagowanie językowe, uczeń może spodziewać się zadań polegających na doborze odpowiedniej reakcji do sytuacji opisanej w języku polskim lub angielskim, na opisie ilustracji (m.in. w formie krótkich pytań, uzupełniania luk), na tekstach z lukami.10. Znajomość gramatyki i leksyki będzie oceniana w różnych typach zadań, w tym przy opisie ilustracji w formie krótkich odpowiedzi (będzie można otrzymać po 2 punkty za każdš odpowiedź, konkretnie: 1 za jej treść i 1 za formę).11. Maksymalnie za egzamin uczeń będzie mógł uzyskać 50 punktów, w tym orientacyjnie: 10 za odbiór tekstu słuchanego, 20 za odbiór tekstu czytanego i 20 za reagowanie językowe.

Powrót