Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - list formalny/nieformalny - list z zaproszeniem (Letter of invitation)Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych


List z zaproszeniem może mieć styl zarówno formalny (formal style) jak i nieformalny (informal style). Styl uzależniony jest od tego do kogo jest kierowany.

Listy z zaproszeniem zazwyczaj powinny zawierać dodatkowe informacje jak np. opis pensjonatu, do którego odbiorca jest zapraszany, informacje o imprezie w jakiej ma uczestniczyć.Budowa:


Paragraf 1:

Powód pisania (reason for writing - invitation)

np:

I'm writing to invite you to take part in my party organised next week...(informal style) -

Piszę do Ciebie aby zaprosić Cię do wzięcia udziału w imprezie organizowanej w przyszłym tygodniu (styl nieformalny)


On behalf of my company, I would like to invite you...(formal style) -

W imieniu mojej formy chciałbym zaprosić Cię...(styl formalny)


Paragraf 2 - 3:

Szczegóły zaproszenia + krótki opis + opcjonalnie instrukcja jak dojechać  (details of invitation)

np:  

My close friend is going to come back so think we can welcome him togehter... (informal style) -

Mój bliski przyjaciel wraca więc myślę, że możemy przywitać go razem (styl nieformalny)


The exhibision is going to be divided...All guests can expect...(fomal style) -

Planuje się podzielić wystawę na...Wszyscy goście mogą się spodziewać...(styl formalny)


Paragraf końcowy:

Uwagi końcowe + zdanie wyrażające oczekiwanie na zaproszonego gościa (closing remarks)

np:

I hope you'll be able to come...Let me know as soon as possible (informal style) -

Mam nadzieję, że przyjedziesz...Daj mi znać tak szybko jak to możliwe (styl nieformalny)


We would be grateful if you could come...Please indicate whether you will be able to attend (formal style) -

Bylibyśmy zaszczyceni gdybyś zechciał przyjechać / przybyć...Proszę dać znać czy będziesz w stanie przybyć (styl formalny)


Podpis:

Yours faithfully - Szczerze oddany (gdy początek - Dear Sir/Madam)

Yours sincerely - Szczerze oddany (gdy początek - Dear + konkretna osoba)

Love - nieformalne zakończenie
Zobacz także prace nadesłane przez uczniów


Powrót na stronę z formami pisemnymi