Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Konspekt zajęcia z języka angielskiego,
LEKCJA HOSPITOWANA
klasa pierwsza (szkoła podstawowa)

Topic: Short revision of numbers, animals and parts of the body. “Hippo’s birthday”.
Temat: Powtórzenie liczb, nazw zwierząt oraz części ciała. Urodziny hipopotama.

Cele operacyjne:

•    Uczeń poznaje przymiotniki „happy”, „sad” na podstawie piosenki „Happy hippo”
•    Uczeń doskonali umiejętność liczenia do 10 oraz nazywania niektórych zwierząt i części ciała na podstawie piosenek i rymowanek
•    Uczeń doskonali umiejętność odpowiadania na pytania typu: „Jak się nazywasz?”, „Ile masz lat?”, „Gdzie mieszkasz?”
•    Uczeń umie ocenić się według systemu punktowego
        6p-excellent-wyśmienicie
        5p-very good-bardzo dobrze
        4p-good-dobrze
        3p-pass-przeciętnie
        2p-weak-słabo
        1p-very poor-bardzo słabo
•    Uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie
•    Uczeń doskonali umiejętność słuchania tekstu angielskiego ze zrozumieniem


Metody pracy:
aktywizujące ucznia

 Formy pracy :
-praca całą klasą ( lockstep)
-praca w mniejszych zespołach

Przebieg zajęcia:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.    Przywitanie piosenką „Good morning children”
2.    Dziecko przebrane za hipopotama zaprasza inne dzieci na przyjęcie. Przedstawia się mówiąc ile ma lat i częstuje dzieci tortem na którym znajduje się 8 świeczek. Dzieci liczą je po angielsku.
3.    Pytam czy dzieci są szczęśliwe, że uczestniczą w przyjęciu urodzinowym, jeśli tak to rysują uśmiech na twarzy, którą mają narysowaną na karcie pracy, jeśli nie to rysują smutną minę, poznają w ten sposób przymiotniki: „happy” and „sad”.

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI

1.    Pojawiają się inne zwierzątka, które przybyły na urodziny misia i przedstawiają się, dzieci przypominają i utrwalają sobie nazwy takich zwierząt jak:
        - a giraffe
        - a bear
        - a duck
        - a rabbit
        - an elephant
2.    Dzieci przypominają sobie piosenkę jak zwierzątka szły parami do arki: “The animals went in two by two”. Ochotnicy śpiewają samodzielnie a klasa próbuje ich ocenić według wcześniej podanych kryteriów.
3.    Dzieci następnie odpowiadają na pytanie, jakie części ciała mają występujące na przyjęciu zwierzątka, kto odpowie dobrze dostaje plusa, następnie dzieci śpiewają piosenkę, której się wcześniej nauczyły: „Head and shoulders”.
4.    Uczniowie słuchają z kasety jakie części ciała wymienia rozmówca i zaznaczają na karcie ćwiczeń (ocena dla ochotników).
5.    Dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe (TPR), wykonując polecenia nauczyciela:
•    sit down
•    stand up
•    close your book
•    open the door
•    pick up the pen
•    look at me
•    touch your nose
•    point to the blackboard

ZAKOŃCZENIE

1.    Dzieci odpowiadają po angielsku na pytanie, gdzie były i w czym uczestniczyły podczas tej lekcji oraz czy podobało im się na przyjęciu.
2.    Następnie ustawiają się jak do pociągu i wychodzimy w rytm piosenki „Puffer train” śpiewając do podkładu muzycznego na kasecie.