Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Konspekt - negocjowanie


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Topic: The rules of negotiations; differences between formal and informal language.

Cele operacyjne:

•    Uczeń poznaje zasady dobrego negocjowania jako przygotowanie do trzeciej rozmowy sterowanej, matura podstawowa
•    Uczeń doskonali umiejętność negocjowania podczas praktycznych ćwiczeń oraz rozwija swoje umiejętności poprawnego mówienia po angielsku
•    Uczeń doskonali umiejętność rozróżniania języka formalnego od nieformalnego
•    Uczeń poznaje cechy dobrego negocjatora
•    Uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie
•    Uczeń doskonali umiejętność słuchania tekstu angielskiego ze zrozumieniem

Metody pracy:
aktywizujące ucznia

 Formy pracy:

•    praca całą klasą ( lockstep)
•    praca w mniejszych zespołach
•    praca w parachPrzebieg zajęcia:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.    Przywitanie po angielsku
2.    Wysłuchanie dwóch negocjacji bez podawania reguł, przeprowadzonych przez ochotników, służących do analizy

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI

1.    „Brain storming”. Cechy dobrego negocjatora:2.    Po wysłuchaniu „roboczych negocjacji” szukanie reguł, analiza definicji:
negotiation - a formal discussion at which people try to decide or agree sth.
Podkreślenie, że dobre negocjowanie musi zakończyć się                     kompromisem:
compromise - accept less than you want in order to reach agreement.

3.    Znajdowanie i wypisywanie plusów i minusów wysłuchanych negocjacji

4.    Uczniowie słuchają poprawnie przeprowadzonych negocjacji, porównywanie.

5.    Praca z książką „Business and commerce”, numerowanie  etapów negocjacji w odpowiedniej kolejności:

1.    Bargaining-discussing the terms-a process of „give and take”

2.    Preparation-thinking about what both sides want

3.    Concluding-agreeing, making sure everyone is satisfied

4.    Proposals-each side makes and responds to suggestions

5.    Stating positions-both sides explain what they want from the negotiation

ZAKOŃCZENIE

1.    Zadanie pracy domowej. Uczniowie są proszeni o pisemne przeanalizowanie trzech tekstów z książki „Business and commerce”, s 33Opracowała mgr Ewa Cyszek