Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA - Konspekt lekcji języka angielskiego


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org

Konspekt Lekcji

‘Number five is about an insect.’

Opis klasy: Gimnazjum, klasa I c (gr. I), 15 uczniów w wieku 13 lat. Poziom: Początkujący. Lekcja języka angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu.

Czas: 45 minut.

Temat: ‘Number five is about an insect.’

Słownictwo i struktury gramatyczne: użycie form a i an, nazwy grup organizmów (owad, zwierzę, ryba, ptak), Angielka, miasto (metropolia), kraj, agent, gra, powtórka ze znanego już uczniom słownictwa, wprowadzenie pytania: What’s number 1/2/3/ ... about? i udzielanie odpowiedzi na nie.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ucznia, materiały wizualne, słowniki.

Cele lekcji:
-    uczniowie poznają artykulatory a i an oraz ich zastosowanie
-    uczniowie poznają oraz utrwalają w praktyce pytanie What’s number 1/2/3/ ...  about? oraz odpowiedź na nie: It’s about a ... / an ... z zastosowaniem w/w form
-    uczniowie poznają słownictwo związane ze światem zwierząt oraz zapamiętują przynajmniej 5 z wprowadzonych na lekcji słów

Przebieg lekcji

Wprowadzenie: Nauczyciel pyta uczniów o nazwy liczb, odwołując się do wcześniejszych zajęć. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie, np.: number one, number two, itd. Nauczyciel zapowiada, że na dzisiejszych zajęciach poznają oni nazwy grup zwierząt i pyta, czy znają oni pojedyncze słowa z nimi związane. 5 min.

Prezentacja:

Ćwiczenie 1: Nauczyciel prosi pojedynczych uczniów o odczytanie na głos czterech zdań. Następnie przy użyciu pomocy wizualnych wprowadza nazwy zwierząt: an insect, an animal, a fish, a bird. Uczniowie powtarzają słowa za nauczycielem w celu zapamiętania poprawnej wymowy. 5 min.

Praktyka:

Ćwiczenie 1: Uczniowie wracają raz jeszcze do filmów video zaprezentowanych na poprzednich zajęciach. Odpowiadają pisemnie i pełnymi zdaniami na pytanie, o czym jest każdy z nich (ćw. 2/16 z podr.). Następnie wspólnie z nauczycielem sprawdzają swoje odpowiedzi. 5 min.

Ćwiczenie 2: Uczniowie pracują w parach, ćwicząc zadawanie pytania What’s number 1/2/3/ ...  about? oraz udzielanie odpowiedzi na nie: It’s about a ... / an ... . Nauczyciel slucha wypowiedzi uczniów, udzielając ew. wskazówek dotyczących wymowy. Następnie zadaje powyższe pytanie wybranym osobom z klasy. 5 min.

Ćwiczenie 3: Nauczyciel pyta uczniów, kiedy używane jest a, a kiedy an w zdaniach. Wspólnie z uczniami ustala regułę, którą oni zapisują w zeszytach. 3 min.

Ćwiczenie 4: Nauczyciel dzieli klasę na grupki 4-osobowe i rozdaje uczniom słowniki. Uczniowie uzupełniają tabelkę, wpisując odpowiednie słowa we właściwe kolumny, zgodnie z regułą użycia a oraz an. Nauczyciel monitoruje pracę w grupach i pod koniec ćwiczenia sprawdza poprawność jego wykonania. 10 min.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie słownictwo oraz struktury językowe poznali podczas dzisiejszych zajęć oraz dziękuje im za wspólną pracę. 3 min.