Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA - Konspekt lekcji języka angielskiego


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org

Konspekt Lekcji

‘Describing people’


Opis klasy: Gimnazjum, klasa I c, 33 uczniów w wieku 13 lat. Poziom: Początkujący. Lekcja języka angielskiego odbywa się trzy razy w tygodniu.

Czas: 45 minut.

Temat: ‘Describing people.’

Słownictwo i struktury gramatyczne: What’s he/she like?, Who has got blond hair?, moustache, beard, dark, light, blond, straight, curly hair.
Pomoce dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ucznia, płyta CD, zeszyt ćwiczeń.

Cele lekcji:
-   uczniowie poznają więcej słownictwa przydatnego przy opisywaniu ludzi
-    uczniowie poznają oraz utrwalają w praktyce pytanie What’s he/she like? oraz udzielanie odpowiedzi na nie, np. She’s got curly hair.
-   uczniowie ćwiczą umiejętności słuchania i mówienia, oraz pisania (opis siebie i swojego wyglądu)

Przebieg lekcji

Wprowadzenie:
Nauczyciel wyjaśnia znaczenie pytania What’s he/she like? Następnie wskazuje pojedynczych uczniów, którzy mają opisać poszczególne zdjęcia dla reszty klasy wykorzystując słownictwo i struktury gramatyczne których do tej pory się nauczyli, np. He’s got a moustache., He’s got blue eyes.  5 min.

Prezentacja:

Ćwiczenie 1:
 Nauczyciel wprowadza dodatkowe słownictwo, pomocne przy opisywaniu ludzi: moustache, beard, dark, light, blond, straight, curly hair. Uczniowie zapisują nowe słowa w zeszycie razem z ich tłumaczeniami. 5 min.

Praktyka:

Ćwiczenie 1:
Uczniowie zostają poproszeni o zidentyfikowanie zdjęć. W tym celu odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytania, np. Who has got blond hair?, Who has got dark eyes?. 5 min.

Ćwiczenie 2: 
 Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie dialogu i na jego podstawie zadecydowanie, na których zdjęciach znajdują się Dan i Tony. Uczniowie słuchają dialogu dwa razy i w tym czasie wybierają dwa rysunki. Po zakończeniu ćwiczenia sprawdzają odpowiedzi razem z nauczycielem. 5 min.

Ćwiczenie 3:
Uczniowie czytają na głos wyrażenia z ramki i zgadują, jakie są ich długie formy. Następnie po wysłuchaniu ich z nagrania powtarzają je całą klasą. 3 min.

Ćwiczenie 4:
Nauczyciel prosi jednego ochotnika o to, aby podszedł do tablicy i narysował drzewko swojej rodziny. Pozostali uczniowie zadają mu pytania na temat osób z jego rodziny, wykorzystując poznane na lekcji słownictwo, np. What’s your father like?, Has your mother got dark hair?, Has your sister got blue eyes? 7 min.

Ćwiczenie 5:
Uczniowie piszą indywidualnie krótkie paragrafy opisujące ich samych, które mogą zatytułować All about me. Nauczyciel pomaga im w tworzeniu opisów, sugerując proste zdania, np. I’m 13. I’ve got short hair. Po zakończeniu ćwiczenia jedna osoba czyta na ochotnika swój opis. 7 min.

Praca domowa:
Nauczyciel prosi uczniów o napisanie podobnego paragrafu na temat wybranego członka rodziny każdego ucznia. Nauczyciel dziękuje uczniom za wspólną pracę. 3 min.