Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA - Konspekt lekcji języka angielskiego


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org

Konspekt lekcji 

‘My family’

Opis klasy: Szkoła Podstawowa w Wesołowie, klasa V, 7 uczniów w wieku 11 lat. Poziom: Początkujący. Lekcja języka angielskiego odbywa się raz w tygodniu.

Czas: 45 minut.

Temat: ‘My family’

Słownictwo i struktury gramatyczne: grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt, husband, wife, son, daughter, grandson, granddaughter, brother, sister, nephew, niece, cousin, granddad, mum, dad, grandma.

Pomoce dydaktyczne: materiały wizualne, karty pracy, słowniki.

Cele lekcji:

-   uczniowie poznają nazwy poszczególnych członków rodziny

- uczniowie ćwiczą umiejętność czytania krótkiego tekstu i wyszukiwania w nim konkretnych informacji

- uczniowie zapamiętują przynajmniej 8 z wprowadzonych na lekcji słów

- ćwiczą umiejętność samodzielnego korzystania ze słownika

 

Przebieg lekcji

Wprowadzenie: Nauczyciel pyta uczniów o nazwy członków rodziny w języku angielskim, odwołując się do ich wcześniejszych wiadomości. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie. Nauczyciel zapowiada, że na dzisiejszych zajęciach poznają oni więcej słów o tej tematyce. 3 min.

Prezentacja:

Ćwiczenie 1: Nauczyciel umieszcza na tablicy rysunki poszczególnych członków rodziny oraz ich nazwy. Następnie prosi pojedynczych uczniów o podejście do tablicy i oznaczenie rysunków za pomocą właściwych nazw. Nauczyciel głośno wymawia pojedyncze słowa, a uczniowie powtarzają je po nim. 5 min.

Praktyka:

Ćwiczenie 1: Uczniowie otrzymują formalne i nieformalne nazwy czterech członków rodziny. Nauczyciel prosi ich o przetłumaczenie nazw nieformalnych, a następnie o połączenie wszystkich słów w pary. Wybrani uczniowie odczytują utworzone pary wyrazów na głos. 5 min.

Ćwiczenie 2: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelki z nazwami członków rodziny obydwu płci. Zadaniem dzieci jest uzupełnić tabelki korzystając ze słownictwa zaprezentowanego na początku lekcji. Podczas ćwiczenia uczniowie korzystają z rozdanych wcześniej przez nauczyciela słowników. Pod koniec ćwiczenia nauczyciel sprawdza je wspólnie z klasą, jednocześnie tłumacząc razem z uczniami nowe słownictwo, a następnie prosi o powtórzenie nowych słów. 7 min.

Ćwiczenie 3: Uczniowie pracują w parach i korzystają ze słowników. Na początku ćwiczenia nauczyciel prosi ich o przeczytanie tekstu o rodzinie Jason’a. Uczniowie czytają tekst po raz pierwszy i opowiadają jego treść. Nauczyciel tłumaczy trudniejsze zwroty. 7 min.

Ćwiczenie 4: Uczniowie czytają tekst po raz drugi i na jego podstawie uzupełniają drzewko rodzinne Jason’a za pomocą odpowiednich imion. Pod koniec ćwiczenia wszyscy sprawdzają je razem z nauczycielem. 7 min.

Praca domowa: Nauczyciel prosi uczniów o sporządzenie drzewek rodzinnych ich własnych rodzin, oraz przygotowanie ich krótkich pisemnych charakterystyk na podstawie czytanego na lekcji tekstu. 3 min.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie słownictwo oraz struktury językowe poznali podczas dzisiejszych zajęć oraz dziękuje im za wspólną pracę. 3 min.

Ćwiczenie dodatkowe:* Uczniowie robią tzw. „burzę mózgów” i wypisują na kartkach imiona wszystkich członków swoich rodzin, jakie przyjdą im na myśl. Nauczyciel ewentualnie pomaga przetłumaczyć je na język angielski. 3 min.