Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - strona Małgorzaty Różańskiej - nauczycielki języka angielskiegoO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.Działy tematyczne:


Testy: Test kompetencji po klasie I

          Test kompetencji po klasie II

          Test kompetencji po klasie III

          Test kompetencji po klasie IV

          Test kompetencji po klasie V

          Testujemy Present Simple

          Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous

          Test Present Simple / Present Continuous -pytania szczegółowe

 
          Test Present Perfect
 
          Test czasów gramatycznych

Konspekty: Wprowadzenie czasu Past Continuous


                 Wprowadzenie zasad odczytywania godzin

                 Question tags

Ciekawe ćwiczenia wzbogacające lekcje: 


                 Czasowniki modalne - must / mustn't
                       
                 Stopniowanie przymiotników

                 Pytania szczegółowe

Innowacje i programy autorskie:  

Innowacja pedagogiczna - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych


Przedmiotowe Zasady Oceniania w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej

Zobacz także inne zagadnienia metodyczne na stronie 'Dla nauczyciela'