Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Konspekt - 

GodzinyO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.Konspekt lekcji języka angielskiego

Prowadząca :mgr Małgorzata Różańska

Klasa IVc

Podręcznik: Friends cz I

Temat: Wprowadzenie zasad odczytywania godzin w jęz.angielskim


Cele ogólne: zapoznanie uczniów ze sposobem odczytywania godzin


Cele operacyjne:-

  • uczeń przypomina sobie liczebniki

  • uczeń zna czasowniki opisujące czynności wykonywane w ciągu dnia

        • uczeń potrafi opisać swój dzień w języku angielskim


Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej

Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna

Środki dydaktyczne : podręcznik New Friends 1, zegar, tablicaPrzebieg lekcji:

1.Rozgrzewka językowa: gra w bingo z wykorzystaniem liczebników 1 do 50

2. Przypomnienie pisowni wybranych liczebników

3. Za pomocą zegara nauczyciel podaje uczniom przykładowe godziny, za każdym razem odpowiadając na pytanie „What time i sit?”

4. Nauczyciel rysując schemat zegara na tablicy wyjaśnia zasady określania czasu.

5.Nauczyciel wyjaśnia użycie określeń a.m i p.m.

6. Nauczyciel przekręcając wskazówki na zegarze prosi uczniów o podanie godzin w języku angielskim

7. Nauczyciel mówi godziny w języku angielskim a uczniowie zapisują je w postaci cyfr

8.Uczniowie podają czasowniki opisujące czynności wykonywanie w ciągu dnia

9.W parach uczniowie opisują swój wymarzony dzień z weekendu podając godzinę do każdej czynności.

10. Uczniowie odczytują swoje plany dnia.

11.Nauczyciel zadaje pracę domową – uczniowie mają określić 10 godzin zapisanych przez nauczyciela na tablicy.

10.Ewaluacja pracy uczniów