Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Testujemy Present SimpleO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.


TESTUJEMY PRESENT SIMPLE


Oto kilka ćwiczeń, które można wykorzystać do utworzenia testu lub kartkówki z czasu Present Simple, dopasowując je do poziomu uczniów.


 1. Wstaw DO, DOES, DON’T , DOESN’T lub „-.”

  1. I …………do my homework in the morning – always in the evening

  2. She ………….. spends her free time with her friends.

  3. ……….. you often do the shopping?

  4. …………..her mother work in the bank?

  5. We……….play tennis after school.

  6. My parents………….live in a flat.

  7. ……….your teacher speak German?

  8. He …………do karate.

  9. Susan……………learn Spanish at school.

  10. They…………eat apples. They don’t like them.


 1. Przekształć zdania zgodnie z instrukcją.

  1. She helps her mum in the garden (przeczenie)

……………………………………………………………………….

  1. Do they usually water plants in the evening? (twierdzenie)

…………………………………………………………………………..

  1. We don’t often buy fruit in this shop. (pytanie)

………………………………………………………………………..

  1. You usually leave school at 3 p.m. (pytanie)

………………………………………………………………………..

5.Does his dad often repair his car? (przeczenie)

………………………………………………………………………….

6. We don’t bring CD players to school. (twierdzenie)

................................................................


 1. Znajdź błędy i popraw je.

1.She never doesn’t read criminal stories……………………………………….

2.His grandfather usually walk in the park alone…………………………………

3. How often you visit Your cousins in Warsaw?....................................................

4. Mary drives usually to work………………………………………………..

5. Does Susan and Tom work in the same firm?......................................................

6. Do Your friends always revises for tests?.........................................................

7. Sam doesn’t has History on Monady…………………………………………..

8. It often snow In February……………………………………………………

9. My brother doesn’t listens to rock music…………………………………..

10. We always eating dinner in the dining room………………………………..


 1. Przetłumacz na język angielski

  1. Ona nigdy nie ogląda TV po północy.

  2. Czy pani Brown ciężko pracuje?

  3. Dlaczego oni zawsze rozmawiają na lekcji?

  4. My zwykle spędzamy dużo czasu z dziećmi

  5. Co ty zwykle jadasz na śniadanie?

  6. Czy ona zawsze zostaje w tym hotelu?

  7. Moja mama sprząta mieszkanie co sobota.

  8. Oni często podróżują samolotem.

  9. Wy nie jecie zdrowego jedzenia.

  10. Czy ty często rozmawiasz z sąsiadami?


 1. Podkreśl poprawną formę.

  1. They do/ don’t cycle to school.

  2. Does/Do Peter smoke cigarettes?

  3. The king wear/wears a crown.

  4. You don’t send/sends emails very often.

  5. Don’t/Do we live in the same town?


 1. Napisz zdania używając wyrazów z ramki.


I , Susan, Jack and Tom, We

My dog, You, My cousin

Always, sometimes ,seldom , usually, never, every day, In the evening

Climb tree, ride a horse, swim in the river, watch cartoons on TV, get up at 8, do shopping, go for a walk


1…………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………..

7…………………………………………………………………………………………..


 1. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności

  1. get / how / they / do /to / school / usually?

  2. restaurants / we / dinners / never / et / at

  3. me / like / and / Bingo / sister / my / playing

  4. a / your / does / homework / teacher / you / give / lot / of

  5. don’t / to / go / you / every / Friday / church


 1. Daj krótkie odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami


1. Does Your friend live nearby? Yes…………..

2. Do Your parents spend a lot of money on food? No………..

3. Do you like pop music? No……………

4. Does Susan drink a cup of coffee a day? Yes…………

5. Does he play in a football team? No……………

6. Do we have a library in our school? Yes………………….

 1. Ułóż pytania szczegółowe

  1. They usually have 5 lessons on Monady.

How many……………………………………………………………………..

  1. She learns French because she wants to go to Paris this summer .

Why……………………………………………………………………………

  1. You always get up at 11 a.m at the weekend .

What time……………………………………………………………………..

  1. My mum wants to work in my school.

Where…………………………………………………………………………

  1. I get lots of cards at Valentine’s Day

What……………………………………………………………………………


Zobacz także wyjaśnienie budowy i użycia Present Simple

Zobacz także inne testy gramatyczne

Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'