Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Testujemy Present Simple

 i 

Present ContinuousO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.


TEST – PORÓWNANIE CZASÓW PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS.


I . Wstaw odpowiedni czas


 1. They…………………………….(rozmawiaja) about their holidays plans now.

 2. He………………………………(nie rozumie) Maths.

 3. We………………………………(jemy) sweets twice a week.

 4. Susan…………………………….(tańczy ) with Tom right now.

 5. …………You………………(czy używasz) your calculator now?

 6. How often………..he……………go to the barber’s?

 7. They………………………..(nie siedzą) in the kitchen now.

 8. Listen. The birds……………………(śpiewaja) so loud.

 9. …………..Betty and Jill……………(chodzą) to this new sports centre very often?

 10. He never………………………..(nie słucha) to classical music.


II. Zamień czas Present Simple na Present Continuous i odwrotnie- dokonaj dowolnej zmiany określników czasu.


 1. He usually calls her in the evening. …………………………………………………………

 2. She is watering grass in the garden now.

………………………………………………………………..

 1. They are not learning for the test at the moment.

………………………………………………………………..

 1. Does your friend often help you with your homework?

……………………………………………………………….

 1. We are making some sandwiches now.

………………………………………………………………….

 1. They don’t give money to charity.

…………………………………………………………………..

 1. Is the dog chasing the cat now?

……………………………………………………………………..

 1. Carl and Sue often spend time together.

……………………………………………………………………..


III. Wybierz odpowiednią formę.


 1. I……………….. in Paris.

a) live b) m living c) do live

2. They…………………in the river now.

a) swim b) is swimming c)are swimming

3. I ………..remember his name.

a) don’t b) do c) am not

4. Listen. Somebody…………………..at the door.

a) is knocking b)knock c)are knocking

5. She never……………..books from the library.

a) borrows b) borrow c) is borrowing

6) How………………to school every day?

a)you get b) do you get c) are you getting

7) We ……………..tennis now, it is raining.

a) playing b)aren’t playing c)don’t play

8.Oh no, what……………….in my room?

a) you do b) you doing c)are you doingIV. Zadaj pytania i odpowiedz na nie.

1. you/ feed/ the dog/ now……………………………………………. Yes,…………

2. he/ usually/practice/football………………………………………… No,………….

3. they/ go /to/school/ by bus………………………………………….. No,………….

4. Bill/ ride/ a bike/ now………………………………………………. No,…………

5. your/ uncle/ work/ in the bank/…………………………………….. Yes…………

6. they/ often/ talk/ about/politics…………………………………….. Yes………..

V. Popraw błędy

1. They swimming in a lake now…………………………………….

2. Does Tom and Susan live in Paris?.................................................

3. They don’t never smoke cigarettes…………………………………

4. Is he dance with Susan now?................................................................

5. We do spend our holidays in Egipt every year……………………………………

6. Do he always buys bread in this shop?......................................................................

7. She are listening to music now……………………………………………………

8. Peter doesn’t learns German at school……………………………………………

9. You don’t drinking coffee very often……………………………………………..

10. You aren’t siting on my chair now.


Zobacz także test czasu Present Simple

Zobacz także nasze pozostałe testy gramatyczne

Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'