Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Rzeczowniki - nouns
Rzeczownik to wyraz, który pełni w zdaniu funkcję podmiotu lub określenia.

W języku angielskim możemy wyróżnić cztery grupy rzeczowników:

-    rzeczowniki policzalne, np.: mother, tree, ear, friendship, car,  dream, itp.
-    rzeczowniki niepoliczalne, np.: water, sand, happiness, gardening, itp.
-    rzeczowniki zbiorowe (grupowe), np.: poultry, itp.
-    rzeczowniki będące nazwami własnymi, np.: Peter, Watson, London, France, itp.

Zdarza się, że rzeczownik który jest policzalny w języku polskim, okazuje się niepoliczalny w języku angielskim, np. money.

W języku angielskim rzeczowniki odmieniamy przez dwa bardzo charakterystyczne przypadki:

-   tzw. przypadek ogólny (ta forma rzeczownika, którą możemy znaleźć w słowniku, i która pokrywa się praktycznie z każdym polskim przypadkiem oprócz dopełniacza), np.:

I like chocolate.
I often buy some chocolate to my children.

-    dopełniacz który tworzymy dodając do rzeczownika apostrof + ‘s’ (np. grandmother’s porcelain), sam apostrof (np. the Thomsons’ company), lub używając konstrukcji ‘of’ + rzeczownik (np. a grain of sand).

Liczbę mnogą rzeczownika tworzy się na wiele sposobów:

-   przez dodanie końcówki –s, np.: book-books

-   przez dodanie końcówki –es, gdy rzeczownik kończy się na –ss, -sh, -ch, -x, czasem na –o, np.: fox-foxes, tomato-tomatoes

-   poprzez zamianę poprzedzonej spółgłoską końcówki –y na końcówkę  –ies np.: butterfly-butterflies

-   poprzez zamianę końcówki f lub fe na końcówkę –ves, np.: knife-knives

Istnieje również wiele rzeczowników, których liczbę mnogą tworzy się w sposób nieregularny (np. man-men), rzeczowników nie posiadających wyodrębnionej liczby mnogiej (np. offspring), oraz takich, które występują tylko w liczbie mnogiej (np. trousers).

W języku angielskim wyróżnia się cztery rodzaje gramatyczne:

-    męski, np. son, itp.
-    żeński, np. daughter, itp.
-    nijaki, np. chair, itp.
-    wspólne (tzn. takie rzeczowniki, które mogą być rodzaju męskiego lub żeńskiego, np. baby).

Podobnie jak w przypadku liczby mnogiej, również przy rodzajach gramatycznych mamy w języku angielskim wiele wyjątków, stąd wszystkie osoby zainteresowane tematem odsyłam do dodatkowej literatury.