Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - esej wyrażający opinie - ('Opinion essay')Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych


Eseje wyrażające opinie mają najczęściej styl formalny. Cechą charakterystyczną tego typu formy pisemnej jest jasne, klarowne wyrażenie opinii a następnie potwierdzenie jej w poszczególnych akapitach wraz z przytoczonymi przykładami.

Ważne jest aby w jednym (najlepiej ostatnim) akapicie przedstawić argument przeciwny w myśl zasady 'wyjątek potwierdza regułę'.

Prawidłowa budowa eseju:

Wprowadzenie (introduction) służące wprowadzeniu do tematu oraz wyrażeniu własnej opinii.

Cześć głównka (main body)  zawierająca co najmniej dwa paragrafy (ich ilość zależy pomysłowości autora na ujęcie danego tematu).  W części głównej powinien także zostać zawarty jeden argument wyrażający przeciwny punkt widzenia.

Podsumowanie (conclusion) zawierające ponowne wyrażenie opinii autora ale innymi słowami.

Praktyczne wskazówki jak napisać ciekawy 'Opinion essay':

- przed rozpoczęciem pisania zastanów się jakie jest Twoje zdanie na dany temat; czy jesteś za czy przeciw,

- każdy paragraf zaczynaj od zdania kluczowego (key sentence) będącego streszczeniem całego fragmentu,

- staraj się używać rozbudowanych zdań popartych przykładami jak statystyki, opinie specjalistów itp.


Użyteczne zwroty i frazy:

Wyrażenie własnej opinii:

-
In my opinion,
- I believe,
- I strongly believe,
- I think,
- In my point of view,
- The way I see it,
- It seems to me that...

Aby wyrazić pierwszy argument:

- First of all,
- To start with
- In the first place
- Firstly
- To begin with...

Aby wprowadzić kolejny argument:

- Moreover,
- What is more,
- Secondly,
- Furthemore,
- Another reason
- In addition to...

Aby wprowadzić jeden argument przeciw:

- On the other hand
- Opponents argue that
- Contrary to
- There are also people against...

Aby wprowadzić przykłady potwierdzające poszczególne argumenty:

- For example,
- For instance
- Such as
- In particular

Aby podsumować:

- All in all,
- To sum up,
- Taking everything into account
- All things considered
Budowa:


Paragraf 1

Zdanie opisujące co jest tematem pracy oraz klarownie wyrażona własna opinia (clear opinion and topic)


Paragraf 2:

Punkt widzenia (argument) + potwierdzenie w postaci przykładu (viewpoint + example)


Paragraf  3:

Punkt widzenia (argument) + potwierdzenie w postaci przykładu (viewpoint + example)


Paragraf 4:

Przeciwny punkt widzenia (argument against) + potwierdzenie w postaci przykładu


Podsumowanie:

Ponowne wyrażenie własnej opinii używając innych słów niż we wstępie (restate the opinion with different words)
Zobacz także prace nadesłane przez uczniów


Powrót na stronę z formami pisemnymi