Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Konspekt - 

wprowadzenie czasu Past ContinuousO autorce

Małgorzata Różańska - nauczyciel mianowany, obecnie na drodze awansu na nauczyciela dyplomowanego. Zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi. Uczę na wszystkich poziomach, od klasy 1 do 6. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Liderka zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekun stażu dwóch innych anglistek. W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej. Od lat współpracuję z wydawictwem Longman, dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD. Regularnie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam swą wiedzę, chętnie dzieląc się nią z innymi.


Konspekt lekcji języka angielskiego

Prowadząca: mgr Małgorzata Różańska


Klasa VIc


Podręcznik: Friends cz III


Temat: wprowadzenie czasu Past Continuous


Cele ogólne: zapoznanie uczniów z zasadami użycia i budową czasu Past Continuous


Cele operacyjne:

uczeń przypomina sobie zasady dotyczące czasu Present Continuous

uczeń sprawdza zrozumienie czasu poprzez budowę zdań, pytań i przeczeń

uczeń słucha i czyta tekst ze zrozumieniem

uczniowie zadają pytania i odpowiadają na nie w celu uzyskania     brakujących informacji.

uczeń patrząc na obrazek zapamiętuje szczegóły i opisuje z pamięci przedstawione sytuacje.

uczeń sprawdza w słowniku nowe słownictwo.


Metody pracy: metoda komunikacyjna w postaci eklektycznej


Formy pracy: praca w parach i praca indywidualna


Środki dydaktyczne: magnetofon, tablica, słowniki, karty ksero


Przebieg lekcji:

1.Przypomnienie zasad użycia i budowy czasu Present Continuous

2.Wprowadzenie zasad użycia i budowy czasu Past Continuous w porównaniu do czasu Present Continuous

3.Tworzenie przykładowych zdań sprawdzających rozumienie budowy czasu.

4.Wprowadzenie aspektu kulturowego (hobby Anglików- ogrody)

5.Słuchanie tekstu.

6.Czytanie tekstu z podziałem na role.

7.Poznanie nowego słownictwa, sprawdzenie znaczeń słów w słowniku.

8.Ćwiczenie sprawdzające rozumienie tekstu.

9.Podkreślenie w tekście zdań w czasie Past Continuous.

10.Uczniowie słuchają taśmy i zakreślają prawidłowe odpowiedzi.

11.Praca w parach-uczniowie zadają sobie pytania i odpowiadają na nie tworząc opowiadanie na temat dnia Bena. Używają poznanego czasu Past Continuous.

12.Gra typu „Memory” – uczniowie patrząc na obrazek, zapamiętują szczegóły, a następnie odpowiadają na pytanie dotyczące przedstawionej sytuacji.

13. Podsumowanie lekcji, ewaluacja pracy uczniów.

14.Zadanie i objaśnienie pracy domowej