Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

PAST PERFECT SIMPLE / PAST PERFECT CONTINUOUSCzas Past Perfect jest to tzw. czas zaprzeszły. Jego użycie w zdaniu sugeruje nam, że czynność którą on wyraża, odbyła się przed czynnością wyrażoną w czasie Past Simple (poprzedzała ją).

Przykład zdania:
When I got home, I realised that I had left my wallet in the shopping centre.

Zdanie to sugeruje nam, że drugie zdarzenie (tzn. fakt, że zostawiłam portfel w centrum handlowym), miało miejsce wcześniej niż pierwsze (wróciłam do domu i zdałam sobie z tego sprawę).

Czasu Past Perfect Continuous używamy w celu wyrażenia jakiegoś okresu czasu, który miał miejsce przed danym zdarzeniem w przeszłości.

Na przykład:

I had been waiting for her for two hours before she finally came.

Konstrukcja:

HAD BEEN + czas. z –ing

Ani czas Past Perfect Simple, ani Continuous nie występuje samodzielnie (tzn. bez odniesienia do innego zdarzenia w przeszłości). Ważna jest również kolejność wydarzeń.

 

Znaczenie zdania zmieni się, gdy czas Past Perfect Simple zamienimy na Past Simple:

 

Mamy teraz opisaną kolejność wydarzeń, ich następowanie jedno po drugim.

 

Jak tworzymy zdania:

a. twierdzące

 

I

 

 

had / 'd

 

 

had been

 

 

learnt.

 

learning.

You

He

She

It

We

You

They

 

b. pytające

 

 

 

 

 

 

Had

I

 

 

 

learnt?

been learning?

you

he

she

it

we

you

they

 

W przypadku pytań odpowiadamy w krótki sposób:

Yes, (I, you, he, she, it, we you, they) had.

No, (I, you, he, she, it, we you, they) had not/hadn’t.

 

c. przeczące:

 

I

 

 

had not/hadn’t

 

had not/hadn’t been

 

 

learnt.

 

learning

You

He

She

It

We

You

They