Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimyMiędzynarodowe egzaminy z języka angielskiego : Pearson Tests of English General (PTE General) oraz Pearson Tests of English Young Learners (PTE Young Learners).


Pearson Language Tests oferuje egzaminy - Pearson Test of English General (PTE General) oraz Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners)-wcześniej London Tests of English for Children (LTEfC) -oceniające i potwierdzające umiejętność posługiwania się językiem angielskim osobom, dla których jezyk ten nie jest jezykiem ojczystym. Egzaminy organizowane są we współpracy z największą brytyjską instytucją egzaminującą - firmą Edexcel.


Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • wyróżnienie się na rynku pracy

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą

 • podniesienie własnych kwalifikacji

 • sworzenie nowych możliwości rozwoju

 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka


Uznawalność PTE General


Egzaminy PTE General są honorowane na całym świecie przez:

 • uczelnie wyższe;

 • pracodawców

 • Ministerstwa Edukacji

 • Urząd Słuzby Cywilnej w Polsce – na poziomach 3 – 5 – jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego;


PTE General uzyskały akredytację QCA (Qualifications and Curriculum Development Agency), najważniejszego organu kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.


Cel egzaminów PTE General:

Celem PTE General jest ocenai i weryfikacja umiejętności językowych oraz poświadczenie znajomości języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.


Co wyróżnia egzaminy PTE General:

 • Opracowane sa zgodnie z załozeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jezykowego (CEFR) i przeprowadzane są na sześcoi różnych poziomach od A1 do C2;

 • Sprawdzaja praktyczną umiejetnosć posługiwania sie języka;

 • Kładą większy nacisk na komunikację w sytuacja z życia wziętych , niż na znajomość konkretnego słownictwa, czy struktur gramatycznych;

 • Integrują wszystkie cztery umiejętności językowe tj.”speaking, listening, reading, writing”, które weryfikowane są w części ustnej egzaminu oraz części pisemnej sprawdzającej umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej, natomiast znajomość gramatyki sprawdzana jest w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych.

 • Egzaminy oferowane przez Pearson Language Tests nie wymagają uczestnictwa w żadnym ściśle określonym kursie przygotowawczym, czy też korzystania z konkretnych podręczników. Tym samym oceniają one kompetencje językowe, a nie strategie egzaminacyjne, co pozwala nauczycielom wykorzystać więcej czasu na naukę języka niż na poszukiwanie sposobu zdania egzminu.

 • Testy przygotowywane są i oceniane przez zespół fachowców, a kandydaci, którzy uzyskują pozytywną ocenę z egzaminu otrzymują Certyfikat od najwiekszej instytucji egzaminacyjnej w Zjednoczonym Królestwie – firmy Edexcel.


Punkt odniesienia do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
PTE General mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages. (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

Poziom

Poziom zaawansowania 

Czas trwania egzaminu  

CEFR 

 A1

 Poziom podstawowy

 1h 15min

 A1

 1

 Poziom średniozaawansowany niższy

 1h 30min

 A2

 2

 Poziom średniozaawansowany

 1h 35min

 B1

 3

 Poziom średniozaawansowany wyższy

 2h

 B2

 4

 Poziom zaawansowany

 2h 30min

 C1

 5

 Poziom biegły

 2h 55min

 C2


Czas potrzebny do przygotowania do egzaminu

Poziomy PTE General 

CEFR 

 Ilość godzin
(w przybliżeniu)

 A1

 CEFR A1

 80 to120 hours

 1

 CEFR A2

 180 to 200 hours

 2

 CEFR B1

 350 to 400 hours

 3

 CEFR B2

 500 to 600 hours

 4

 CEFR C1

 700 to 800 hours

 5

 CEFR C2

 1000 to 1200 hours


Czas trwania egzaminu

Poziom

Speaking 

 Listening

 Reading &
Writing

 Ogółem

 A1

 10

 20

 55

 85 (1 h 25 min)

 1

 10

 20

 70

 100 (1 h 40 min)

 2

 10

 20

 75

 105 (1 h 45 min)

 3

 12

 20

 100

 132 (2 h 12 min)

 4

 15

 20

 130

 165 (2 h 45 min)

 5

 15

 20

 155

 190 (3 h 10 min)Egzaminy PTE Young Learners – egzaminy dla dzieci


Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners) stworzono tak, by był on interesujący i zabawny dla dzieci, oraz by dziecko zapamiętało swoje pierwsze doświadczenia związane z nauką języka angielskiego i czuło się zmotywowane do dalszego rozwoju posiadanych już umiejętności językowych.


Test oparty jest na codziennych przygodach Rodziny Brownów. U dzieci sprawdzana jest umiejętność korzystania ze struktur i funkcji językowych w realistycznych kontekstach, a na bardziej zaawansowanych poziomach weryfikowana jest umiejętność wykorzystania znajomości języka do komunikowania się. Egzamin skonstruowany jest tak, by umożliwić dzieciom swobodę wyrażania siebie i pokazania w pełni swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wiedza dzieci sprawdzana w oparciu o realistyczne scenariusze, a nie na podstawie ćwiczeń gramatycznych.

Egzaminy przeprowadzane są na czterech poziomach trudności

 Poziom

 Czas trwania egzaminu

 1

 Firstwords

 1h

 2

 Springboard

 1h

 3

 Quickmarch

 1h

 4

 Breakthrough

 1h 15 min


Jaki jest zakres materiału do opanowania na poszczególne poziomy
PTE General?

Uczniowie uczą się w różnym tempie lecz, ogólnie rzecz biorąc, Początkujący Poziom A1 odpowiada  nauce przez okres  od 3 do 6 miesięcy, a Poziomy od 1 do 3 odpowiadają jednemu rokowi nauki w przypadku większości dorosłych kandydatów. Osiągnięcie  Poziomu 4  wymaga około 18 miesięcy nauki po Poziomie 3, i taki sam okres nauki należy założyć na przejście z Poziomu 4 na 5.

Każdy poziom PTE General (z wyjątkiem Początkującego Poziomu A1) jest narzędziem sprawdzającym ciągłość, przyrost i kumulację wiedzy, a nie oderwaną kategorią nie mającą związku z poprzedzającym ją procesem nauczania. Zatem, kiedy kandydat przystępuje do danego poziomu PTE General, zakłada się, iż poradziłby sobie z zadaniami komunikatywnymi, umiejętnościami językowymi oraz strukturami sprawdzanymi na poziomach niższych.


W jakim wieku powinni byc kandydaci przystępujący do egzaminu PTE General oraz PTE Young Learners?

Poziomy Początkujący A1, 1,2 i 3 są odpowiednie dla dorosłych i nastolatków od 14 roku życia.
Poziomy 4 i 5 uznawane są jako wymagania przedwstępne na wielu Uniwersytetach w Zjednoczonym Królestwie oraz innych instytucjach  wyższego kształcenia  a zatem są przystosowane dla młodych ludzi w wieku 17 + lat.


Dzieci w wieku od 8 do 13 lat mogą przystąpić do egzaminów z zakresu PTE Young Learners zanim przejdą do PTE General na Poziomie 1 lub 2. Na tych poziomach biegłości, scenariusze i zadania wymagają wyższego poziomu dojrzałości.


Jakiego rodzaju materiały powinny być stosowane w celu przygotowania kandydatów do egzaminów?

Typy zadań, z  którymi kandydaci muszą poradzić sobie na egzaminie, są podobne do zadań  pojawiających się w większości obecnie używanych podręcznikach uczących metodą komunikatywną. To samo dotyczy poruszanych tematów. Zatem większość obecnie używanych podręczników przygotowuje do egzaminu. Nie ma więc potrzeby uczęszczania na specjalny kurs przygotowujący do PTE General.


Kiedy można przystąpić do egzaminów?

Sesje egzaminacyjne PTE General odbywają się w  maju, czerwcu, listopadzie i grudniu a egzaminy dla dzieci PTE Young Learners odbywają się w maju, czerwcu i listopadzie.


Gdzie można przystąpić do egzaminu?

Lista ośrodków w Polsce, gdzie można przystąpić do egzaminu znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.pearsonpte.com/polish/Pages/TestCenters.aspx


Jakie oceny są przyznawane?

Oceny PTE General przyznawane za część pisemną egzaminu to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail). Stopnie przyznawane za część ustną to: Wyróżnienie ( Distinction), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

Oceny PTE Young Learners, które można otrzymać z egzaminu to: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.Materiał nadesłany przez:

Pearson Language Tests

Ul. Wiejska 3

44-200 Rybnik

Tel/fax: +48 (0) 32 423 87 66

e-mail: plt@plt.info.pl

http://pearsonpte.com/polish/Pages/home.aspx