Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

SŁOWNICTWO TEMATYCZNE -Phrasal verbs (czasowniki frazalne)


Strona zawiera słownictwo tematyczne z zakresu czasowników frazalnych (Phrasal verbs). W założeniu nowe słownictwo będzie pojawiać się sukcesywnie tak aby dostępnych było większość kategorii słów.

Słownictwo tematyczne jest tworzone razem z uczniami i poprawiane przez nauczycieli anglistów

Lista czasowników frazalnych (Phrasal verbs)

A

account for - wyjaśniać, stanowić

allow for - uwzględniać

answer back - odpyskować, odpowiadać niegrzecznie

ask after - pytać o kogoś, dypytywać się

ask for - prosić o coś

ask somebody in - zaprosić kogoś do środka

B

back away - cofnąć się

back out - wycofać się

back somebody up - wspierać kogoś

be against - być przeciwnym czemuś

be back - być z powrotem

be for - być za czymś

be in  - być w środku np. domu

be over - skończyć się

bear out - potwierdzać, wynieść

bear up - znosić dzielnie

blow out - gasić, zdmuchiwać, wydmuchać, gasnąć

blow up - wybuchać, pompować, wysadzić

boil over - kipieć, wykipieć

break down - dzielić, rozbijać, załamać się

break in - włamać się, wtrącać się, tresować, wyłamać, ujeździć

break off - odłamywać się, przerywać,zerwać

break out - wybuchać, wzniecać np. zamieszki

break up - rozchodzić się np ludzie, rozpadać się np. związek, kończyć np. naukę

bring about - doprowadzać

bring back - przywracać

bring down - doprowadzać do upadku, spowodować, upokarzać

bring in - przynosić np. pieniądze, wprowadzać

bring off - wykonywać, przeprowadzać

bring somebody out - ośmielać kogoś

bring up - wychowywać

burn down - spalić

burn out - wypalać się

C

call back - występować jeszcze raz, oddzwaniać, przywołać z powrotem

call for - wzywać np. pomoc, zgłaszać się

call in - wzywać np. lekarza

call off - odwoływać

call on - zarządać, wezwać, odwiedzać

call out - krzyczeć, wołać, wzywać

care for - opiekować się

carry on - kontynuować

carry out - wykonywać

catch on -  zaskakiwać, korzystać z okazji, zrozumieć

catch up -  doganiać, nadrabiać np. zaległości, nadganiać, przerwać

clear up - sprzątać, przejaśniać się, rozpogodzić się, rozjaśnić się,

close down - zamykać

close in - nadchodzić, otaczać

close off - zamykać

come about - dochodzić do czegoś

come across - natknąć się na

come along - posuwać się naprzód, pojawiać się

come apart - rozpadać się

come away - odchodzić, odpadać

come back - wracać

come by - zdobyć, znaleźć

come down - obniżać się, besztać, sięgać, spadać , zapłacić

come down to - sprowadzać się do

come forward - zgłaszać się

come from - pochodzić z

come in - wchodzić

come in for - samemu się o coś prosić, dostać

come into - wchodzić

come on - robić postępy, postępować naprzód

come out - wychodzić na jaw

come through - przetrwać

come to - odzyskiwać przytomność

come under - podlegać, być zaliczanym do

come up to somebody - podchodzić do kogoś

cut down - ograniczać

cut in - wtrącać się

cut off - odcinać

cut out - wycinać, kroić, eliminować

cut up - ciąć na kawałki

D

die away - zanikać

die down - cichnąć, uspokajać się

die out - zanikać, wygasać

draw back - cofać się

draw in - wjeżdżać

draw on - zbliżać się, nadciągać, zaciągać się

draw out - ruszać

draw up - podjeżdżać

drop in - wpadać do kogoś

drop off - zasypiać

drop out - wypadać, odpadać, wycofać się

F

fade away - znikać, zanikać, marnieć

fall apart - rozpadać się

fall back - wycofywać się

fall behind - pozostawać w tyle

fall for - dawać się nabrać

fall in - rozpadać się

fall in with - zgadzać się z

fall off - odpadać, spadać

fall over - przewracać się

feed on - żywić się

fed up with - mieć czegoś dosyć, być wykończonym czymś

fill in - wypełniać np. formularz, aplikację

find out - dowiedzieć się

finish up - dokończyć

fix up - organizować

G

get across - docierać

get along - być w dobrych stosunkach

get at - naskakiwać na kogoś

get away - odchodzić

get back - wracać

get back at - odpłacać się komuś

get by - przechodzić, radzić sobie

get down - schodzić, siadać

get down to - zabierać się do

get into - wdawać się np. w bójkę

get off - wykpić się

get on with somebody - być z kimś w dobrych stosunkach

get out - wychodzić, wynoś się

get over - przeboleć, dojść do siebie np. po chorobie

get round to - w końcu zabrać się za

get through - uzyskiwać połączenie telefoniczne, przebrnąć (przez książkę)

get together - spotykać się

get up - wstawać

give away - rozdawać

give back - oddawać

give in - poddawać się

give up - poddawać się, rezygnować

give way - ustępować

go about - krążyć

go after - ruszać w pogoń

go against - postępować wbrew

go ahead with - przystępować do

go along with - postępować zgodnie z

go away - odchodzić, idź sobie

go back - wracać

go by - mijać, upływać np. czasie

go down - schodzić

go for - iść po

go in for - startować

go into - zagłębiać się

go off - odezwać się, wybuchać

go on - iść dalej

go on with 0 kontynuować

go round - krążyć

go through - przeszukiwać

go under - iść na dno

go up - iść na górę

go with - pasować do

go without - nie mieć, obejść się bez czegoś

grow up - dorastać

H

hand down - przekazywać

hand out - wydawać

hand over - przekazywać np. władzę

hang about - pałętać się

hang on - poczekać

hang out - rozwieszać (pranie)

hang up - odkładać słuchawkę

hold back - powstrzymywać (rzeczy, osoby)

hold on - czekać

hold up - zatrzymywać

J


join up - wstępować np. do armii

jump at - skwapliwie korzystać z

K

keep away - trzymać się z dala

keep back - powstrzymywać

keep down - ograniczać np. koszta firmy

keep in with - utrzymywać dobre stosunki z

keep off  - zabraniać

keep on - nadal coś robić

L

lay down - odkładać np. rzecz

lay off - zwalniać np. z pracy

lay on - urządzać, zakładać, doprowadzać

lay out  - wykładać

lead up to - prowadzić do

leave behind - zostawić

leave out - opuszczać, pominąć

let down - zawieść kogoś

let in - przepuszczać, wpuszczać (np. kogoś)

live on - żyć (z czegoś)

live up - używać życia, żyć na całego

lock up - zamknąć

lock up somebody - zamknąć kogoś np w więzieniu

log in - zalogować się

look after - opiekować się

look back at sth/ sb - oglądać się na kogoś/ na coś

look down on - patrzeć na kogoś z góry

look for - szukać

look forward to - z niecierpliwością czekać na

look into - badać

look up to - szanować

M

make for - kierować się do, zmierzać do

make out - zorientować się

make up - wymyślać

miss out - opuszczać

mix up - mylić ze sobą, pomieszać

move in - wprowadzać się

move on - ruszać

move out - wyprowadzać się

move up - awansować

P


pay back - kłaść z powrotem, odkładać, cofać, hamować

pay for - płacić

pay in - wpłacać

pay up - oddawać

pick up - zbierać, podnieść, zdobyć, zabierać kogoś

point out - wskazywać

pull down - opuszczać, rozbierać np. budynek

pull up - zatrzymywać się

push in - wpychać się

put across - wyjaśniać

put something back - odłożyć coś na miejsce

put forward - wysunąć np wniosek

put in - poświęcać się czemuś, dodawać, wnieść skargę

put on - włączyć

put out - gasić np. światło,  świecę

put together - składać

R

ring up - zadzwonić, dzwonić

ring off - odkładać słuchawkę

ring back - oddzwonić

rub up - powtórzyć, odświeżyć sobie

run away - uciekać

run down - ograniczyć np. produkcję

run into - wpadać na kogoś, napotykać problemy

run out (of) - kończyć się, wyczerpywać

S

see about - zajmować się czymś

sell off - wyprzedawać

sell out - wyprzedać

send back - odsyłać

set in - rozpoczynać się, nadchodzić, nadciągać np. burza

set up - zakładać, ustanawiać np. firmę, spółkę

settle down - zaklimatyzować się

settle up with  - rozliczać się z

shout down - zakrzykiwać kogoś

show off - popisywać się

shut down - zamykać

sit back - relaksować się

sit down - siadać

stand by (someone) - wspierać kogoś

stand for - reprezentować

stand up for - stawać w obronie

stay up - nie kłaść się

step up - wzmagać, przyspieszać

T

take after (somebody) - przypominać kogoś

take down - notować

take in - oszukiwać

take off - startować np. samolot, zdjąć np. ubranie

take over - przejmować np. firmę, spólkę

talk over - dyskutować’

think over - przemyśleć

think up - wymyślać

throw away / out - wyrzucać np. śmieci

try on - przymierzać np. ubranie

try out - wypróbowywać, testować

turn down - odrzucać, odmawiać, przyciszać

turn on - włączać np. światło, TV

turn off - wyłączać np. światło, TV

turn out - okazać się

turn up - pojawiać się np. osoba

W

walk out - wychodzić, opuszczać, strajkować

wait on - obsługiwać

wash up - zmywać

watch out - uważać, strzec się

wear out - zdzierać, niszczyć; wyczerpywać

wipe out - zmiatać z powierzchni ziemi

work out - przeprowadzać, opracowywać, rozpracowywać, powieść się, ćwiczyćZagadnienia gramatyczneZobacz także praktyczny poradnik dla wyjeżdżających 'Emigracja krok po kroku'

Zobacz także 'Angielski w pracy i biznesie'

Zobacz także przykładowe słownictwo wymagane do egzaminu gimnazjalnego


Powrót na stronę główną słownictwa tematycznego