Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

PRESENT PERFECT
PRESENT PERFECT


zdania twierdzące


I have watched / written

you have watched / written


he has watched / written

she has watched / written

it has watched / written


we have watched / written

you have watched / written

they have watched / written


zdania przeczące


I haven`t watched / written

you haven`t watched / written


he hasn`t watched / written

she hasn`t watched / written

it hasn`t watched / written


we haven`t watched / written

you haven`t watched / written

they haven`t watched / written


zdania pytające


Have I watched / written ?

Have you watched / written ?


Has he watched / written ?

Has she watched / written ?

Has it watched / written ?


Have we watched / written ?

Have you watched / written ?

Have they watched / written ?


charakterystyczne zwroty


FOR od jakiegoś okresu czasu do teraz

FOR A LONG TIME od dawna

FOR 10 MONTHS od 10 miesięcy


SINCE od jakiegoś momentu w przeszłości do teraz

SINCE 5 O`CLOCK od godziny piątej

SINCE 1990 od roku 1990

SINCE MONDAY od poniedziałku


JUST właśnie

ex. She has just arrived.


ALREADY (w twierdzeniach i pytaniach) już

ex. I have already seen it.

Has she seen it already ?


YET (w pytaniach) już

ex. Has he come yet ?


YET (w przeczeniach) jeszcze nie

ex. He hasn`t come yet.


LATELY ostatnio

RECENTLY niedawno

AT LAST nareszcie

EVER kiedykolwiek

NEVER nigdy

SO FAR jak dotąd

UP TILL NOW do tej pory

UP TO THE PRESENT do teraz


użycie


  • CZYNNOŚCI, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W PRZESZŁOŚCI A KTÓRYCH SKUTKI Są ODCZUWALNE W TERAŹNIEJSZOŚCI

  • CZYNNOŚCI, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W PRZESZŁOŚCI A KONKRENTY CZAS NIE JEST PODANY
  • CZYNNOŚCI, KTÓRE ZACZEŁY SIĘ W PRZESZŁOŚCI I TRWAJą DO TERAZ

ex. I`ve broken my leg and I can`t walk.

She`s already gone out.

Przykładowe zdania:

1a. I’ve never been to France.
1b. Ja nigdy nie byłem we Francji

2a. I’ve learnt at the secondary school since 2008.
2b. Uczę się w szkole średniej od 2008 roku.

3a. Have you ever been to Poland?
3b. Byłes kiedykolwiek w Polsce?

4a. I’ve known Susan for 5 years.
4b. Znam Susan od 5 lat.

5a. Have you ever driven a car?
5b. Prowadziłeś kiedykolwiek samochod?

6a. I’ve lived in xxx since my born.
6b. Mieszkam w xxx od urodzenia

7a. Have they bought a new car?
7b. Czy oni kupili nowy samochod?

8a. You haven’t done your homework yet.
8b. Nie zrobiłeś jeszcze swojego zadania domowego.

9a. Has she ever seen him?
9b. Czy ona kiedykolwiek go widziala?

10a. You haven’t talked to her yet.
10b. Ty z nią jeszcze nie rozmawiałeś.

11a. We haven’t bought this car.
11b. Nie kupiliśmy tego samochodu.

12a. She has had blond hair for 3 years.
12b. Ona ma blond włosy od 3 lat.


                             
Zobacz także nagranie video pokazujące praktyczne wykorzystanie czasu 'Present Perfect'

Zobacz także różnice pomiędzy 'Present Perfect' i 'Past Simple'