Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Konspekt - inscenizacja


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Konspekt zajęcia
Klasa trzecia , język angielski


Temat : The world of fantasy in everyday life

– showing the performance ‘Silver balls ‘. Przeniesienie    
   dzieci w świat baśni i fantazji na podstawie inscenizacji
   'Srebrne kule ‘ .


Dominujące treści kształcenia :
-nazwy liczb w j angielskim
-piosenki ‘I’m a little kitten ‘,’Hockey cokey’ , ‘Happy birthday’ , ‘The Brainwaves song ‘
-kolory
-kształtowanie pojęć dobra i zła na podstawie treści inscenizacji
-wydawanie poleceń w j angielskim
-słuchanie angielskiego tekstu ze zrozumieniem
-kształtowanie umiejętności współdziałania w toku przygotowywania wspólnej inscenizacji


Zoperacjonizowane cele kształcenia :

-uczniowie biorą udział w inscenizacji zgodnie z ich umiejętnościami
-uczniowie zadają pytania i odpowiadają na nie po angielsku
-uczniowie śpiewają trzy w/w piosenki
-uczniowie liczą po angielsku
-uczniowie potrafią ocenić zachowanie bohaterów : dobrego króla Sofosa i złego czarownika Magosa
-uczniowie potrafią skutecznie używać języka angielskiego  w sytuacjach dnia codziennego
-uczniowie rozumieją tekst mówiony
-podczas wypowiedzi uczniowie stosują czas simple present , tryb rozkazujący , przedimki , zaimki osobowe i dzierżawcze
-uczniowie potrafią poprawnie wymawiać poznane wyrazy

Formy pracy :

-praca całą klasą ( lockstep)
-praca w mniejszych zespołach

Pomoce dydaktyczne :

-trzy sceny potrzebne do inscenizacji : scena zamku , scena lasu , scena pokoju blizniaczek
-rekwizyty : srebrne kule , korona i berło , tort , gitara itp.
-przebrania dzieci : lwy , myszki , król , czarodziej

Przebieg zajęcia :

1.Przywitanie po angielsku

2.Inscenizacja na podstawie książki „The Crystal Balls” napisanej przez Carol Skinner. Treść w załącznikach.

3.Zadanie zadania domowego: „Który z bohaterów inscenizacji wam się najbardziej podobał  i dlaczego?” Wykonaj to polecenie według schematu:

„I like ………the most,  because  he/she is…………. .

4.Pożegnanie po angielsku


Nauczyciel prowadzący :
Ewa Cyszek