Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Program pracy z uczniem zdolnym


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawieraj± one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać Ľródło tzn.
www.jezykangielski.org

SPIS TRE¦CI

1. English in use
2. Transformations
3. Grammar-use of tenses
4. Situations
5. Starting, interrupting and finishing a discussion in a good way
6. Topics for discussions
7. Texts for practicing
8. Stimulating materials


English in use

1
Put the correct word into blank places. Only one word can be insert into each blank.
I
tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

II
tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

III
tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

2
tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

3 Grammar-use of tenses

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie


4
Practice the real life situations
Situations –scenki sytuacyjne

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie


5
Use this structures to start, interrupt and finish a discussion
 Starting, interrupting and finishing discussions in a good way
 
1.    Opening statements

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

2.    Interrupting

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

3.    CLOSING CARDS, FINAL CLOSE

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

6    Topics for discussion

Prepare a five- minute presentation to each of the topics. Remember about a clear introduction, developing the main points and conclusion.

 tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie
 
7 Texts for practicing
Read the text below. Use the word given in brackets to form a word that the best fits the sentence

I PROBLEMS AT SCHOOL

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

II TALENT
tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie

III SPEAKING ENGLISH WELL

tekst dostępny po indywidualnej pro¶bie


BIBLIOGRAFIA

1.    Bogobowicz A., Misztal M., Mrozowska H., Szmerdt D. „Matura z języka angielskiego- testy”, Longman, 2004
2.    Duckworth M& Gude K. „Success at first certificate”
Oxford University Press, 1994
3.    Murphy R. „English grammar in use”, Cambridge University Press, 1994
4.    Prodromou L. “Grammar and vocabulary for first certificate”, Longman, 1999