Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

PRZYIMKI
Przyimki określają związek pomiędzy innymi słowami w zdaniu. Same w sobie, słowa takie jak: "in" czy "after" są raczej bez znaczenia i trudne do zdefiniowania. Przyimki połączone z innymi słowami formują strukturę nazwaną frazą przyimkową. Frazy przyimkowe mogą składać się z wielu słów ale zawsze występują w pewnej ułożonej kolejności: przyimek, po nim określnik (determiner), następnie przymiotnik (jeden lub więcej), zaimek lub rzeczownik (nazwany dopełnieniem przyimka).

RODZAJE PRZYIMKÓW

Przyimki czasu (Prepositions of Time: at, on, and in)

 • Używamy "at" do określenia konkretnego czasu.

  The train is due at 12:15 p.m.
 • Używamy "on" do określenia dni i dat.

  My brother is coming on Monday.
  We're having a party on the Fourth of July.
 • Używamy "in" kiedy mówimy o nie konkretynm czasie w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku, itp

  She likes to jog in the morning.
  It's too cold in winter to run outside.
  He started the job in 1971.
  He's going to quit in August.

Przyimki miejsca (Prepositions of Place: at, on, and in)

 • Używamy "at" z adresami np:

  Grammar English lives at 55 Boretz Road in Durham.
 • Używamy "on" z nazwami ulic np:

  Her house is on Boretz Road.
 • Używami "in" z nazwami miejscowości, krajów, prowincji, itp. np.:

  She lives in Durham.
  Durham is in Windham County.
  Windham County is in Connecticut.
In At On Bez przyimka
(the) bed
the bedroom
the car
(the) class
the library
school*
class
home
the library
the office
school*
work
the bed
the ceiling
the floor
the horse
the plane
the train
downstairs
downtown
inside
outside
upstairs
uptown

 

Przyimki ruchu (Prepositions of Movement: to)

 • Używamy "to" aby wyrazić ruch w jakimś kierunku np:

  They were driving to work together.
  She's going to the dentist's office this morning.
 • Słowa takie jak home, downtown, uptown, inside, outside, downstairs, upstairs nie wymagają przyimka.

  Grandma went upstairs
  Grandpa went home.
  They both went outside.

Lista przyimków

about
above
across
after
against
around
at
before
behind
below
beneath
beside
besides
between
beyond

by
down
during
except

for
from
in
inside
into
like
near
of
off
on
out

outside
over
since
through
throughout
till

to
toward

under
until
up
upon
with
without

according to
because of
by way of
in addition to
in front of
in place of
in regard to
in spite of
instead of
on account of
out of


Lista wraz z tłumaczeniem i przykładami

above nad, ponad, powyżej, np. above the clouds - nad chmurami

across przez, poprzez, na drugą stronę, np. across the street - na drugą stronę ulicy

against o, np. against the wall - o ścianę (np. opierać się)

along wzdłuż, np. along the wall - wzdłuż ściany

among między (odnosi się do więcej niż dwóch przedmiotów lub osób), np. among the hills - między wzgórzami

at na, przy, u, w, np. at home - w domu, at church - w kościele, at work - w pracy, at the bus-stop - na przystanku autobusowym, at the door - przy drzwiach, at school - w szkole, at the cinema - w kinie, at the bank - w banku, at her sister’s - u jej siostry, at the grocer’s - w sklepie spożywczym

behind za, np.behind the door - za drzwiami

below poniżej, pod, np. below the window - pod oknem

beside obok, np. beside the house - obok domu

between między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób), np. between you and me - między mną a tobą

beyond poza, za, np. beyond the horizon - za horyzontem

by obok, przy, np. by the window - przy oknie

down w dół, na dole, np. down the river - w doł rzeki, ale: down the street - ulicą

from z, np. from London - z Londynu

in w, np. in London - w Londynie, in England - w Anglii ale: in the sky - na niebie, in the street- na ulicy

in front of przed, z przodu, np. in front of the house - przed domem

inside wewnątrz, np. inside the box - wewnątrz pudełka

into do, w (środka, wnętrza), np. into the house - do środka domu

near blisko, obok, w pobliżu, np. near the railway station - w pobliżu dworca

on na, np. on the table - na stole

onto na (wierzch, powierzchnię czegoś)

out of z, ze środka, na zewnątrz, np. out of prison - z więzienia

outside na zewnątrz, np. outside the building - na zewnątrz budynku

over nad, ponad, powyżej, np. over his head - nad jego głową

round dookoła, np. round the table - dookoła stołu

through przez, na wskroś, np. through the window - przez okno

to do, np. to Warsaw - do Warszawy

towards w kierunku, w stronę np. towards him - w stronę jego

under pod, np. under the bed - pod łóżkiem

up w gorę, do góry, np. up the stairs - w gorę po schodach

within wewnątrz, w środku