Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

KURS ANGIELSKIEGO OD PODSTAW

 Od 3 listopada będę prowadziła kurs języka angielskiego od podstaw. Kurs przeznaczony jest nie tylko dla osób rozpoczynających naukę języka ale też dla tych, którzy chcą powtórzyć i utrwalić poznany już materiał. Lekcje będę dodawać codziennie lub co dwa dni jeśli wprowadzony materiał będzie bardziej obszerny i wymagał dłuższej nauki. Mam nadzieję, że mój kurs będzie dobrym początkiem przygody z angielskim.

Kamila

W dzisiejszej lekcji nauczymy się czasu Present Simple. Lekcja zawiera ćwiczenia wraz z kluczem. Zapraszam do nauki.

PRESENT SIMPLE


zdania twierdzące


I play / study

you play / study


he plays / studies

she plays / studies

it plays / studies


we play / study

you play / study

they play / study


zdania przeczące


I don`t play / study

you don`t play / study


he doesn`t play / study

she doesn`t play / study

it doesn`t play / study


we don`t play / study

you don`t play / study

they don`t play / study


zdania pytające


Do I play / study ?

Do you play / study ?


Does he play / study ?

Does she play / study ?

Does it play / study ?


Do we play / study ?

Do you play / study ?

Do they play / study ?



charakterystyczne zwroty

ALWAYS zawsze

OFTEN często

USUALLY zwykle

SOMETIMES czasami

RARELY / SELDOM rzadko

NEVER nigdy


EVERY MORNING każdego ranka

ON MONDAYS w poniedziałki

ONCE A WEEK raz w tygodniu

TWICE A YEAR dwa razy w roku

THREE TIMES A MONTH trzy razy w miesiącu

FROM TIME TO TIME od czasu do czasu


użycie


 • CZYNNOŚCI RUTYNOWE I POWTARZAJąCE SIĘ


ex. I play football on Fridays

She watches TV every day


 • SYTUACJE TRWAŁE

ex. I am a student

She lives in Scotland


HAVE GOT

(mieć, posiadać)

HAVE

(różne znaczenia)

1. She has got a cat.


2. She hasn`t got a cat.


3. Has she got a cat ?


1. She has a shower every day.


2. She doesn`t have a shower

every day.


3. Does she have a shower every

day ?

1. I have got a bike.


2. I haven`t got a bike.


3. Have you got a bike ?


1. I have breakfast every morning.


2. I don`t have breakfast every

morning.


3. Do you have breakfast every

morning ?



CAN

(umieć, móc)

1. He can run.

2. He can`t run.

3. Can he run ?


LOVE - kochać +

LIKE - lubić +

DON`T MIND - nie mieć nic przeciwko +

DON`T LIKE +

HATE +

                  + czasownik zakończony na - ing

She likes playing computer games / He doesn`t like watching TV


PRESENT SIMPLE – exercises - ćwiczenia


Utwórz zdania wpisując czasowniki w odpowiedniej formie.


 1. I / play chess / every day

 2. Kate / often / listen to music

 3. My brother / have a shower / at half past eight

 4. We / surf the net / on Saturday

 5. My cat / drink / milk / every morning

 6. Ann and Tom / watch TV / twice a week

 7. It often / rain / here

 8. You / draw / every day

 9. John / go to the cinema / once a month

 10. I / be / a doctor

 11. They / be / new students

 12. he / be / a teacher

 13. You / have a bath / every evening

 14. Sue and her friends / check / emails in the afternoon

 15. Peter / chat on line / in the evening

 16. Your friend / like / books

 17. They sometimes / use / a computer

 18. Ann often / study / English


Utwórz zdania z podanych wyrażeń. Wstaw czasowniki w odpowiedniej formie.


 1. have / I / a bath / always

 2. in the afternoon / never / sleep / Meg

 3. often / my parrot / sing

 4. dinner / she / have /seldom / at home

 5. sometimes / you / swim / on Monday

 6. speak / usually / we / English


PRESENT SIMPLE – odpowiedzi

I.

 1. I play chess every day

 2. Kate often listens to music

 3. My brother has a shower at half past eight

 4. We surf the net on Saturday

 5. My cat drinks milk every morning

 6. Ann and Tom watch TV twice a week

 7. It often rains here

 8. You draw every day

 9. John goes to the cinema once a month

 10. I am a doctor

 11. They are new students

 12. He is a teacher

 13. You have a bath every evening

 14. Sue and her friends check emails in the afternoon

 15. Peter chats on line in the evening

 16. Your friend likes books

 17. They sometimes use a computer

 18. Ann often studies English

II.

 1. I always have a bath

 2. Meg never sleeps in the afternoon

 3. My parrot often sings

 4. She seldom has dinner at home

 5. You sometimes swim on Monday

 6. We usually speak English