Ciekawe ćwiczenia wzbogacające lekcje - 

Pytania szczegółoweO autorce

Małgorzata Różańska – magister Filologii Angielskiej w Łodzi. Obecnie jestem nauczycielem mianowanym w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego. Pracuję w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi , gdzie uczę klasy od 1 do 6. Moja praca była dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Jestem liderką zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekunką stażu dwóch innych anglistek.

W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej i zajmowałam się tłumaczeniami.

Od lat współpracuję z wydawnictwem Longman , dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD.

Dbam o rozwój własnych umiejętności i poszerzam swą wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki . Podejmuje działania mające na celu wzbogacenie procesu nauczania a efektami i spostrzeżeniami chętnie dzielę się z innymi.Ćiekawe ćwiczenia wzbogacające lekcje


PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Ułóż pytania, zacznij od podanych słów.

1.They are playing tenis in the park.

Who………………………………………………………………..

Where…………………………………………………………………

What………………………………………………………………….

2. She goes to the supermarket every Friday.

Who…………………………………………………………………..

Where……………………………………………………………………

How often………………………………………………………………….

3. She doesn’t like maths because it is difficult.

Who…………………………………………………………………………….

What………………………………………………………………………

Why…………………………………………………………………………….

5. They get up at eleven o’clock at weekends.

Who…………………………………………………………………………….

What time……………………………………………………………………….

When…………………………………………………………………………………..

6. She can speak 7 languages.

Who………………………………………………………………………..

How many………………………………………………………………………………

7. They must be at home at 7.

Who…………………………………………………………………………………….

Where………………………………………………………………………….......

What time…………………………………………………………………………..

8. There is a lot of water in my bottle.

Where…………………………………………………………………….............

How much……………………………………………………………………………..

9. We are running very fast.

Who…………………………………………………………………..

How………………………………………………………………………

10. You usually buy clothes in this shop.

Who………………………………………………………………………….....

What………………………………………………………………………………

Where…………………………………………………………………………….


 1. Wstaw odpowiednie słówko pytajne.

 1. ……….does your aunt live? In Warsaw

 2. …………………do you wash your hair? Every day

 3. …………………do they start school? At 8.

 4. ………………..lessons do you have on Friday? Seven

 5. …………does your mum clean the house? On Saturday

 6. ………are you looking at me? Because you are dirty on your face.

 7. ………..is she talking to? Tom, I think


 1. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności taka by utworzyć pytania.

 1. are/ why/ with/ pen/you/writing/my…………………………………………...

 2. what/ finish/time/do/ their/they/lessons…………………………………....

 3. have/bag/your/got/what/you/in……………………………………………….…

 4. books/how/in/schoolbag/many/there/his/are……………………………..

 5. now/where/they/are/going………………………………………………………….

 6. often/do/repair/how/we/car/our

 1. Zapytaj o:

1.wiek Susan…………………………………………………………………………….....

2. jaka jest pogoda……………………………………………………………………….

3. o której godzinie rozpoczyna się film………………………………………..

4. o kim ona myśli teraz…………………………………………………………………

5. gdzie mieszka brat Toma……………………………………………………………

6. czy pada deszcz teraz……………………………………………………………….

 1. Zadań 7 pytań nowo poznanej osobie tak aby uzyskać podstawowe informacje.

1………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………

6………………………………………………………………………………………

7……………………………………………………………………………………..