Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Pisanie po angielsku - writing - recenzje po angielsku (Reviews)Strona zawiera przydante informacje oraz przykłady z zakresu różnych form pisemnych


Recencja – review


Recenzja to krótki opis filmu, sztuki, książki itp. Może być pisana w stylu formalnym lub nieformalnym. Uzależnione jest to od czytelników, do których jest adresowana. Zazwyczaj recenzja pisana jest w czasie teraźniejszym.


Poprawnie napisana recenzja powinna zawierać:


Wprowadzenie (introduction)


Zawiera podstawowe informacje (background information) na temat utworu (bohaterowie – characters, treść – plot);


Część główna (main body)


Zawiera dwa paragrafy, które zawierają treść (chronologicznie przedstawione wydarzenia) a także komentarze na temat np. gry aktorskiej, treści, reżyseri i innych ważnych aspektów utworu.


Podsumowanie (conclusion)


W którym autor recenzji poleca lub nie obejrzenie lub przeczytanie dzieła będącego przedmiotem charakterystyki podając przy tym argumenty (giving reasons).


Charakterystyczne zwroty:


Background: This well written/fascinating book..., the film is based on... (film jest oparty na), the book tells the story of... (książka opowiada historię...),


The points of plot (elementy fabuły): The plot focuses on...(fabuła skupia się na), the story begins (fabuła zaczyna się...), the plot has unexpected twist (fabuła ma nieoczekiwany zwrot),


General comments (ogólne komentarze): It is rather (to jest raczej), the cast is excellent (obsada jest świetna), it has a tragic end (ma tragiczny koniec),


Recommends (zachęty): Don't miss it (nie przegap tego), it is worth seeing, reading (jest warty obejrzenia, przeczytania), I wouldn't recommend it becouse...(nie poleciłbym tego ponieważ...)

Plan recenzji:


Wprowadzenie (introduction)


Paragraf 1


Główne informacje (setting, type of story, characters)


Część główna


Paragraf 2


Główne elementy treści (main points of the plot)


Paragraf 3


Główne komentarze (general comments)


Podsumowanie


Paragraf 4


Zachęta bądź odradzenie (recommendations or discouraging)

    


Przykłady recenzji po angielsku


Zobacz także prace nadesłane przez uczniów

Powrót na stronę z formami pisemnymi