Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

DLA NAUCZYCIELA -
Scenariusz konferencji


Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać źródło tzn.
www.jezykangielski.org
Scenariusz konferencji dla nauczycieli języka angielskiego przy współpracy z wydawnictwem Longman z wykorzystaniem materiałow z kursu językowego w Canterbury

1.    Powitanie zaproszonych gości:

•    „Witam bardzo serdecznie zaproszonych na konferencję gości, szczególnie przedstawicieli władz naszego miasta….. którzy od lat wspiera takie inicjatywy, jak konferencje językowe w naszym mieście, i rozumieją potrzebę doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli języków obcych, poproszę zatem pana starostę o zabranie głosu.”

•    „Witam również sprzyjającego nam od zawsze dyrektora szkoły pana…., który na propozycje organizowania wszelkich inicjatyw w naszej szkole zmierzających w kierunku doskonalenia swych nauczycieli, niezmiennie odpowiada ‘tak, jestem za’. A przy okazji chciałabym każdemu z państwa życzyć takiego szefa. Poproszę, zatem pana dyrektora o krótką wypowiedź.”

•    „Jak państwo zauważyliście, są tutaj z nami współorganizatorzy dzisiejszej konferencji, przedstawiciele wydawnictwa Longman Paerson Education Polska, z którymi również współpracujemy od lat, nie jest to bowiem pierwsza konferencja zorganizowana wspólnie w tej szkole i mam nadzieję, że nie ostatnia. Witam panów …. . których prezentacje, będą państwo mieli okazję wysłuchać oraz partycypować w nich, podczas dalszej części konferencji.

•    „Witam również przedstawicieli prasy, i oczywiście szczególnie gorąco witam wszystkich zaproszonych nauczycieli języka angielskiego, którzy przybyli na konferencję.  Życzę wszystkim uczestnikom, aby był to dobrze wykorzystany czas.”

2.    Moja prezentacja

Zapraszam państwa teraz na pół-godzinną prezentację, w której podzielę się z państwem tym, czego nauczyłam się na kursie metodyczno-językowym w Canterbury, Anglia. Oczywiście jest to tylko wycinek z całości kursu.

Zatytułowałam tę prezentację „How to make lessons more interesting?”, bowiem interesująca lekcja, to ciekawe materiały i pomysły, których na kursie językowym nie zabrakło, a którymi teraz chciałabym się z państwem podzielić.

PRESENTATION

1.     Let’s start with introducing ourselves in a certain way.

Listen, my name is Ewa and I am enthusiastic, energetic and sometimes a little bit  egoistic. Try to introduce yourselves in  the some way, finding at least three adjectives starting with the first letter of your first name. As you can see, it can be difficult, so in your handouts you’ll find a list of adjectives, which can help you as well as your students.(handout no 1)

2.    A poem  „Does she like Word-games?”

Now I’m going to read a poem, and what you have to do, is just answering my question: „What things does she like and what things doesn’t she like? What is the general rule? The one who knows the answer, is asked only to give more examples. (handout no 2)

The answer: „She likes the things with double letters and she doesn’t like things with single letters.

3.    Types of gardeners. What kind of gardener are you?

Now I’m going to present four types of gardeners, just think for a moment, and try to answer the question: “What kind of gardener are you?” The exercise is definitely for advanced students. But students are emotionally involved in this task and everything, which involves some emotions seems to be more interesting for learners. 
(handout no 3)

4.    A letter

We know that writing letters is one of the compulsory tasks on a mature exam. I’m going to read an interesting letter written by Alex to Nadia and students’ task is to answer the letter giving four necessary pieces of information:
•    Tell him why haven’t you written for so long, give at least one  reason
•    Tell him that he misunderstood your intentions
•    Explain that you are not interested in him any more
•    Wish him good luck

5.    Metamorphosis

Now I’m going to present an interesting way of practicing the second conditional:
If I were a building, I would be a cinema
If I were a flower, I would be an orchid
If I were a fruit, I would be a sweet peach
If I were a vehicle, I would be a Ferrari
If I would be an animal, I would be a clever cobra
If I were a plant, I would be an olive tree
If I were a bird, I would be an eagle
If I were a country, I would be a royal England
If I were a teacher, I would be a nice teacher

It is a very fascinating exercise, which can be used in different ways depending on the level of our students. So, for the beginners  we can divide the conditional sentences into two parts and the students’ task is to match them, for the intermediate pupils we can let them to create their own poems and the advanced ones, can be asked to explain, why they would like to be those things. For example:

If I were a bird, I would be an eagle,
Because I would like to be powerful, I wouldn’t like to be a small bird not to be eaten by the stronger one. (handout no 4)

6.    Making our own metaphors

There is another exercise to develop students’ creativeness, by using metaphors. They are supposed to answer in a metaphorical way what means for them, for example,  “a journey”, “a sky”, “passion”, “love”, etc.
Passion

Passion is a thunderstorm during a warm, never-ending night
Passion is a wild animal in the pack of its predators
Passion is a precious crystal, shinning in all colors
Passion is discovering limits of our patience
Passion is death, so glorious and mysterious
Passion is giving everything of ourselves to fulfill our deepest desires
Passion is catharsis, the feeling of total buzz

7.    A poem “Bad teacher”

I’m going to finish my presentation with a poem about a teacher, hoping that I will never be like he is.

“He does not think there is anything the matter with him
Because
One of the things there is the matter with him
Is that he does not think there is anything the matter with him.
Therefore
We have to help him realize that
The fact that he does not think there is anything the matter with him
Is one of the things that IS the matter with him.”

Thank you very much for your participation.

3.    Prezentacja Longmana

4.    Ankiety

5.    Dyskusja