SOME / ANYSome

Używa się z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi do opisu nieokreślonej ilości.

SOME używa się :

w zdaniach twierdzących, np:

- We have got some CDs at school. (Mamy jakieś płyty w szkole)

- I have some mineral water in my glass. (Mam trochę wody mineralnej w szklance).

w pytaniach, kiedy jesteśmy pewni odpowiedzi, np.

- Did she give you some pencils? (Czy ona dała jakieś ołówki? = jestem pewny, )

- Do we still have some time? (Czy mamy jeszcze trochę czasu? = wiem, że mamy)

- Is there some water in the glass? (Czy w szklance jest jakas woda? = jestem pewny, że jest)

w pytaniach wyrażających prośbę, np.

- Could you give me some advice, please? (Czy mógłbyś dać mi radę?)
 
- Could pass me some sugar, please? (Czy mógłbyś podać mi cukier?)


Any

ANY używa się:

w pytaniach, np:

- Do you have any brothers and sisters? (Czy masz rodzeństwo? = nie wiem czy ma)

- Are there any crisps? (Czy jest trochę czipsów?)

- Is there any time left? (Czy jest jeszcze trochę czasu?)

w przeczeniach z "not", w znaczeniu "żaden", np.

- She doesn't have any cars. (Ona nie ma żadnych samochodów.)

- We didn't see any people in that room. (Nie widzieliśmy ludzi w tamtym pokoju. = we saw no people)

w zdaniach twierdzących, w znaczeniu "jakichkolwiek", np.

- You can take any of these magazines. (Możesz wziąć jakiekolwiek z tych czasopism.)


Przykładowe zdania:

1.You have got some eggs.

2.You have got some potatoes.

3.You have got some lemons.

4.You have got some tomatoes.

5.You have got some apples.

6.You have got some chips.

7.You have got some biscuits.

8.You have got some bananas.

9.You have got some mushrooms.

10.You have got some sausage.

1)You haven’t got any water.

2)You haven’t got any rice.

3)You haven’t got any juice.

4)You haven’t got any bread.

5)You haven’t got any butter.

1.Have you got any water?

2.Have you got any cheese?

3.Have you got any pepper?

4.Have you got any sugar?

5.Have you got any coffe?