Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

PRESENT SIMPLE
zdania twierdzące


I play / study

you play / study


he plays / studies

she plays / studies

it plays / studies


we play / study

you play / study

they play / study


zdania przeczące


I don`t play / study

you don`t play / study


he doesn`t play / study

she doesn`t play / study

it doesn`t play / study


we don`t play / study

you don`t play / study

they don`t play / study


zdania pytające


Do I play / study

Do you play / study


Does he play / study

Does she play / study

Does it play / study


Do we play / study

Do you play / study

Do they play / studycharakterystyczne zwroty

ALWAYS zawsze

OFTEN często

USUALLY zwykle

SOMETIMES czasami

RARELY / SELDOM rzadko

NEVER nigdy


EVERY MORNING każdego ranka

ON MONDAYS w poniedziałki

ONCE A WEEK raz w tygodniu

TWICE A YEAR dwa razy w roku

THREE TIMES A MONTH trzy razy w miesiącu

FROM TIME TO TIME od czasu do czasu


użycie


  • CZYNNOŚCI RUTYNOWE I POWTARZAJąCE SIĘ


ex. I play football on Fridays

She watches TV every day


  • SYTUACJE TRWAŁE

ex. I am a pupil

She lives in Scotland

Przykładowe zdania

1.Tom goes to school every day. (Tom chodzi do szkoły codziennie.)

2. She washes her car in this car-wash. (Ona myje samochód w tej myjni.)


3. He boxes these products on that machine. (On wkłada te produkty do pudełek na tej maszynie.)

4. She watches TV in the evenings. (Ona ogląda telewizję wieczorami.)


5. He dresses like a clown. (On ubiera się jak klaun.)

6. Mike often searches web directories for websites providing relevant information. (Mikie często przeszukuje katalogi internetowe, żeby znaleźć strony, które zawierają odpowiednie informacje.)


7. He stays in this hotel every Summer. (On przebywa w tym hotelu każdego lata.)

8. She buys a lot of things in this store. (Ona kupuje w tym sklepie dużo rzeczy.)

9. He prays a lot. (Dużo się modli.)

10. Meggy often buys things in lingerie stores. (Meggy często kupuje w sklepach z bielizną osobistą.)

11. He tries and tries and nothing comes out of it. (On próbuje i próbuje i nic z tego nie wychodzi.)

12. She cries like a baby. (Płacze jak dziecko.)

13. Do you go to school every day? (Czy ty codziennie chodzisz do szkoły?)

14. Do they go to school every day? (Czy oni codziennie chodza do szkoły?)

15. Where do you go every day? (Gdzie chodzisz codziennie?)

16. Mark plays golf very well. (Mark gra bardzo dobrze w golfa.)

17. Does Mark play golf well? (Czy Mark gra dobrze w golfa?)

18. No, he does not play golf very well. ( Nie on nie gra dobrze w golfa.)

19. Do you speak English? (Czy mówisz po angielsku?)

20. Does he play tennis? (Czy on gra w tenisa?)


Zobacz także nagranie video pokazujące praktyczne wykorzystanie czasu 'Present Simple' m.in słów częstotliwości

Zobacz także odpowiedź na pytanie ucznia, które czasowniki przyjmują formę 'ing' a które nie