Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW
Wprowadzenie


W języku angielskim podobnie jak w polskim mamy do czynienia ze stopniowaniem przymiotników np:
szybki - szybszy - najszybszy
dobry - lepszy - najlepszyPrzymiotniki jedno-sylabowe i niektóre dwu-sylabowe

Stopniowanie przymiotników jedno-sylabowych oraz niektórych dwu-sylabowych:
w stopiniu wyższym do przymiotników dodajemy końcówkę 'er' a w stopniu najwyższym końcówkę 'est' oraz przed wyrazem przedimek określony 'the'
np:
fast - faster - the fastest (szybki)
slow - slower - the slowest (wolny)
tall - taller - the tallest (wysoki)

Czasem dokonać należy modyfikacji przymiotnika podczas stopniowania:
- gdy przymiotnik kończy sie na 'y' tworząc stopień wyższy i najwyższy 'y' zmieniamy na 'i' np:
funny - funnier - the funniest (zabawny)
- gdy przymiotnik kończy się na 'e' tworząc stopień wyższy i najwyższy dodajemy tylko 'r' lub 'st' np:
nice - nicer - the nicest (miły)
- gdy przymiotnik jedno-sylabowy jest zakończony na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, spółgłoska ta ulega podwojeniu w stopniu wyższym i najwyższym np.
big - bigger - the biggest
fit - fitter - the fittestPrzymiotniki wielo-sylabowe
W stopniu wyższym przed przymiotnikiem dodajemy 'more' a najwyzszym 'the most'
np:
important - more important - the most important (ważny)
incredible - more incredible - the most incredible (niewiarygodny)
ordinary - more ordinary - the most ordinary (zwykły)Stopniowanie nieregularne (wyjątki)
Niektóre przymiotniki stopniujemy inaczej niż reguły
np:
good - better - the best (dobry)
well - better - the best (dobrze)
bad - worse - the worst (zły)
many - more - the most (dużo do rzecz. policzalnych)
much - more - the most (dużo do rzecz. niepoliczalnych)
little - less - the least (mało)
far - further/farther - the furhest/the farthest (daleki)
old - older/elder - the oldest/the eldest (stary)Przydatne struktury związane ze stopniowaniem
1. Than (niż) np:


He is slower than you. (on jest wolniejszy niż ty)

You are faster than I. (ty jesteś szybszy niż ja)

She is happier than he. (ona jest szczęśliwsza niż on)

This film is more interesting than the last one. (ten film jest bardziej interesujący niż ostatni)

This car is more modern than that one. (ten samochód jest bardziej nowoczesny niż tamten)

2. The most, the best...np:

He is the best person. (on jest najlepszym człowiekiem)

They are the fastest competitors. (Oni są najszybszymi zawodnikami)

I`m the tallest. (jestem najwyższy)

She is the most beautiful girl I`ve ever seen ( ona jest najpiękniejszą dziewczyną jaką kiedykolwiek widziałem)

You`re the funniest person I`ve ever known. (ty jesteś
najzabawniejszą osobą jaką kiedykolwiek znałem)

This hause is the oldest in the town. (ten dom jest najstarszy w mieście)