STRONA BIERNA - SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE BUDOWY I ZAMIANYPASSIVE VOICE - strona biernaBudowa czasu

Strona bierna

Present Simple

twierdzenia : he/she/it + verb -s /-es

operator : do / does

am / is / are + III forma

Present Continuous

am / is / are + verb-ing

am / is / are + being + III forma

Present Perfect

have / has + III forma

have / has + been + III forma

Present Perfect Continuous

have / has + been + verb-ing

have / has + been + III forma

Past Simple

twierdzenia : osoba + II forma

operator : did

was / were + III forma

Past Continuous

was / were + verb-ing

was / were + being + III forma

Past Perfect

had + III forma

had + been + III forma

Past Perfect Continuous

had + been + verb-ing

had + been + III forma

Future Simple

will + I forma

will + be + III forma

Future Continuous

will + be + verb-ing

will + be + III forma

Future Perfect

will + have + III forma

will + have + been + III forma

Future Perfect Continuous

will + have + been + verb-ing

will + have + been + III forma