Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

STRUKTURA 'WISH'
'Wish' to struktura używana gdy chcemy powiedzieć, że życzymy sobie aby coś się zdarzyło.


W zależności od tego czy dotyczy to przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości budowa jest następująca:

Teraźniejszość:

Osoba + wish + Past Simple

np:

1a. I wish I had a lot of money
1b. Chciałbym mieć dużo pieniędzy.

2a. I wish I was taller.
2b. Chciałbym być wyższy.

3a. I wish I went to the cinema.
3b. Chciałbym pójść do kina.

4a. I wish she was my sister.
4b. Chcialbym żeby ona była moją siostrą.

5a. I wish he caught a bus.
5b. Chcialbym żeby on zdąrzył na autobus.

6a. I wish they didn’t come to me today.
6b. Chciałbym żeby oni nie przychodzili dzisiaj do mnie.

7a. She wishes he dated with her.
7b. Ona chce żeby on się z nią umówił.

8a. She wishes I ate supper with her.
8b. Ona chce żebym zjadł kolację z nią.

9a. I wish Susan and Thomas were with us.
9b. Chciałbym żeby Susan i Thomas byli z nami.

10a. I wish I bought a new car.
10b. Chciałbym kupić nowy computer.

11a. I wish I stayed at home today.
11b. Chciałbym zostać w domu dzisiaj.

12a. I wish I finished a school yet.
12b. Chciałbym skończyć już szkołę.


Przeszłość:

Osoba + wish + Past Perfect

1a. I wish I had been at school yesterday.
1b. Chciałbym być wczoraj w szkole.

2a. I wish I had been earlier yesterday.
2b. Chciałbym być wczoraj wcześniej

3a. I wish he had learnt more last year.
3b. Chciałbym żeby on uczył sie więcej zeszłego roku.

4a. He wishes she had dated with him last week.
4b. On chciałby żeby ona sie z nim umowiła w zeszłym tygodniu.

5a. I wish she had eaten more.
5b. Chciałbym żeby ona zjadła więcej.

6a. I wish I had caught a bus at that day.
6b. Chciałbym złapać autobus tamtego dnia.

7a. I wish he hadn’t taken this photo yesterday.
7b. Chciałbym żeby on nie zrobił tego zdjęcia wczoraj.

8a. I wish they had bought these tickets.
8b. Chciałbym żeby oni kupili tamte bilety.

9a. I wish we had been at this concert.
9b. Chciałbym żebysmy byli na tym koncercie.

10a. I wish I hadn’t drunk so much yesterday.
10b. Chciałbym nie wypić tak dużo wczoraj.

11a. I wish you had met with her last month.
11b. Chciałbym żebys sie z nią spotkał w zeszłym miesiącu.

12a. I wish I hadn’t broken my leg.
12b. Chciałbym nie złamać nogi.

Przyszłość

Osoba + wish + would + bezokolicznik

1a. I wish I wouldn’t go to school tomorrow.
1b. Chciałbym nie iść jutro do szkoły.

2a. I wish she would write an exam well.
2b. Chciałbym żeby ona napisała dobrze egzamin

3a. I wish you would buy a new coat next month
3b. Chciałbym żebyś kupił nową kurtkę w następnym miesiącu.

4a. I wish you would sell it.
4b. Chciałbym żebyś to sprzedał

5a. I wish I would go to the best university.
5b. Chciałbym pójść na najlepszy uniwersytet.

6a. I wish I would work in big company
6b. Chciałbym pracować w wielkiej firmie.

7a. I wish she would get better marks.
7b. Chciałbym żeby ona dostawała lepsze oceny.

8a. She wishes I wouldn’t go to Warsaw.
8b. Ona chce żebym nie jechał do warszawy.

9a. They wish I would be at home before 10 PM.
9b. Oni chcą żebym był w domu przed 22.

10a. We wish you would come to us tomorrow.
10b. My chcemy żebys przyszedł do nas jutro.

11a. I wish you would come to a cinema with me.
11b. Chciałbym żebys poszedł do kina ze mną.

12a. I wish my sister would be a good boss.
12b. Chciałbym żeby moja siostra była dobrą szefową.


Dodatkowo 'would' zastosujemy także gdy chcemy wyrazić żal lub gdy coś bardzo nam przeszkadza i chcemy to zmienić

np:

Chciałbym aby on przestał palić.

I wish he would stop smoking.