Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

Metodyka - Test kompetencji po klasie piątejO autorce

Małgorzata Różańska - nauczyciel mianowany, obecnie na drodze awansu na nauczyciela dyplomowanego. Zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi. Uczę na wszystkich poziomach, od klasy 1 do 6. Dwukrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Liderka zespołu do nauczania języka angielskiego i opiekun stażu dwóch innych anglistek. W oświacie pracuję od 15 lat, wcześniej prowadziłam kursy w szkole prywatnej. Od lat współpracuję z wydawictwem Longman, dla którego zrecenzowałam 2 podręczniki Friends i Footprints oraz zanalizowałam pracę z dodatkową pomocą dydaktyczną w postaci DVD. Regularnie rozwijam swoje umiejętności i poszerzam swą wiedzę, chętnie dzieląc się nią z innymi.


TEST KOMPETENCJI PO KLASIE V


Imię i nazwisko……………………………………….

Klasa…………..

Numer ćwiczenia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Suma

Maks. liczba pkt

8

7

5

5

8

7

10

5

5

20

10

10

100

Uzyskane pkt. 1. Wstaw odpowiednio słowa pytajne: what, why, where, who, when, how much, whose, what time.

 1. ………………..money do you get from your parents every week?

 2. ………………..are you sad?

 3. ………………..does your friend like?

 4. ………………..is this red cap?

 5. ………………..do they have tennis lessons?

 6. ………………..is your new English teacher?

 7. ………………..does he start his school?

 8. ………………..have you got in your bag?

………./8pkt


 1. Wybierz odpowiednią formę i podkreśl ją.

a. This is not your T-shirt. It is MY/ MINE.

b. Where WERE/DID you go last Friday?

c. The children are writing about THEIR/THEM holidays.

d. He usually TAKES/IS TAKING a lot of photos on his holiday.

e HOW MUCH/HOW MANY eggs do you eat a week?

f I’m sorry but I haven’t got SOME/ANY money with me.

g. I am very ill. I MUST/CAN stay at home.

………./ 7pkt

 1. Wstaw IN, ON, AT.

 1. We usually go to the cinema……….the weekend.

 2. She celebrates her birthday……….June.

 3. Don’t be late. Come to my house……….10 o’clock.

 4. I start my new job……….the 7th of January.

 5. Does he often invite his grandparents……….Saturday?

........../5pkt


 1. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.


Term Fit Neighbour Stall Healthy


 1. She eats a lot of fruit and vegetables so she is very………………………

 2. There are two school……………. in Poland.

 3. Jenny is my………………She lives nextdoor.

 4. Tom wants to be………..so he practices sport every day.

 5. I like buying oranges at the fruit………….

………./5pkt


 1. Do podanych przymiotników znajdź i dopisz ich przeciwieństwa.

 1. hard -……………….. e. fat…………………………

 2. long -……………….. f. light……………………….

 3. dirty -………………… g. old………………………..

d. sad-………………….. h. large……………………..

S

O

F

T

A

K

H

S

H

D

U

H

L

N

E

C

O

G

B

I

A

E

A

L

R

E

A

N

H

W

V

E

T

E

B

J

W

S

Y

A

S

A

H

A

P

P

Y

N

D

G

R

S

M

A

L

L


………./8pkt


 1. Zaznacz słowo , które nie pasuje do pozostałych.

 1. church, rain, library, shop

 2. hedgehog, dog, snake, bridge

 3. travel, carry, hair, wash

 4. lightning, lunch, storm, fog, cloud

 5. usually, last week, yesterday, 2 days ago

 6. armchair, onion, bookcase, desk, clock

 7. song, trainers, jumper, tracksuit

………./7pkt

 1. Przeczytaj zdania i zaznacz jak byś na nie odpowiedział (a).

1.Are you Ok?

a. I’m fine thanks

b. Yes, it is.


2. Where are you from?

a. In the classroom.

b. France.


3. What is the time?

a. At nine

b. It’s half past eight.


4. How can I get to the church?

a. No. you can’t

b. Turn left and go along Hill Street.


5.Why are you scared?

a. I want something to drink.

b. Because it is dark.


6. I’m Susan.

a. Hello.

b. Nice to meet you.


7. I have got a new Cd player.

a. Lucky you.

b. No, I haven’t


8. I’m thirsty.

a, Have some salad.

b. Drink some water.


9. You must do all the homework now.

a. It is not fair.

b. Thank you.


10. ……….The baby is sleeping.

a. Be quiet!!

b. Don’t be late.

………./10pkt

 1. Uzupełnij dialog podanymi zdaniami.

A: Look At that boy over there!

B:

A: No, the boy in green trousers.

B: Oh that is Tim.

A:

A: Yes, we go to the same class Vb.

B: Let’s go and say hello.

A:

B:What time is it?

A:

B:Oh, the school starts at nine!

A:


 1. Let’s run!!

 2. The one in a red sweater?

 3. It is five to nine.

 4. Do you know him?

 5. Not now. It is late.

………./5pkt


 1. Połącz właściwe odpowiedzi.

1. Can I go to the cinema tonight? A. Fifty.

2. Do you want some pizza? B. It’s great.

3. How old is your dad? C. Of course.

4. I have a new bike!! D. No, thanks.

5. How much is this dress? E. 50$

………./5pkt

 1. Opisz swój pokój w 10 zdaniach. W opisie uwzględnij rozmiar, wyposażenie, kolory, meble, położenie przedmiotów.

......../20pkt

 1. Przeczytaj tekst i napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

Sandra lives in a big city with her mum and two brothers. She is eleven years old and goes to the primary school.. Their house is quite big. There are three bedrooms, a small living room and a kitchen next to the bathroom. At the back of the house there is a garden with a lot of flowers and her favourite fruit – strawberries. Sandra has got a pet. Its name is Puffy. The cat is black and white. It has got a short tail.

Today it is Sunday , so Sandra isn’t going to school. She is sitting in her garden and playing with her pet. It is sunny and warm outside.


 1. Sandra lives in a small city ……….

 2. She lives with her parents ……….

 3. Sandra isn’t 12 years old ……….

 4. There are 4 bedrooms in her house ……….

 5. The bathroom is near the kitchen ……….

 6. She doesn’t like strawberries ……….

 7. Sandra’s dog’s name is Puffy ……….

 8. The cat’s tail is long ……….

 9. Sandra doesn’t have lessons on Sunday ……….

 10. The weather is nice today ……….

………./10pkt


 1. Posłuchaj tekstu dwukrotnie i odpowiedz na pytania.

a. Who is John’s best friend?..........................................................................

b. Where does Tom live?................................................................................

c. What is their favourite sport?.......................................................................

d. Do they practice at the weekend?.................................................................

e. Is Tom good at English?...............................................................................

………./10pkt

THAT’S ALL. THANK YOU!!!Powrót na stronę główną 'Dla nauczyciela'


     Powrót na stronę główną 'Metodyka Małgorzaty Różańskiej'