Reklama na stronie English Academy, dowiedz się więcej
tel. 796 352 084 zobacz szczegóły reklamy

Promocja lekcji przez Skype - fachowa i szybka nauka

zobacz szczegóły, wypełnij formularz - oddzwonimy

THERE IS / THERE AREZwrotów there is i there are (jest/znajduje się, są/znajdują się) używamy w sytuacjach:

 

1) gdy chcemy udzielić informacji na jakiś temat:

There is a supermarket in the city centre.

 

2)    gdy opisujemy jakieś miejsce:

There are some flowers in the garden.

 

*Zwróćmy uwagę na to, że po użyciu konstrukcji there is używamy przedimka nieokreślonego a lub an, ponieważ podobnie jak w przypadku there are mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy.

 

Form there is i there are można używać w różnych czasach, pamiętajmy tylko o właściwym przekształceniu czasownika be:

 

There will be no guests at Christmas this year.

There was a strange man next to my house.

 

Konstrukcja dla zdań twierdzących:

THERE IS/ARE + PODMIOT + OKOLICZNIK MIEJSCA

There is/’s a cat on the sofa.

There are/’re (some) cats on the sofa.

 

Konstrukcja dla zdań przeczących:

THERE IS/ARE + FORMA PRZECZąCA + PODMIOT + OKOL. MIEJSCA

There is not/isn’t a cat on the sofa.

There are no cats on the sofa.

There are not/aren’t any cats on the sofa.

Tworzenie pytań i krótkich odpowiedzi:

Is there a cat on the sofa? Yes, there is. No, there is not/isn’t.

Are there any cats on the sofa? Yes, there are. No, there are not/aren’t.

 

*Konstrukcji there is i there are oraz okolicznika miejsca możemy używać zamiennie:

On the sofa there is a cat.